Bolån

Nu är det historiskt bra villkor för att binda räntan för ditt bolån. Detta är till följd av att den bundna räntan är densamma som den rörliga räntan och har till och med ibland understigit denna, trots att de flesta förutspår en höjd ränta i framtiden. Den bundna räntan erbjuder alltså större trygghet till samma kostnad.

Bundet bolån tryggt för dig som låntagare

Ett bolån är vanligtvis bestående av mycket stora summor pengar. Detta gör att räntan påverkar din privatekonomi i en mycket stor utsträckning, särskild om du även betalar amortering. En rörlig ränta kan lätt göra många låntagare oroliga då ränteläget i stort sett konstant är i förändring, till skillnad mot ett bundet bolån. Det bundna bolånet är alltså lättare att planera efter, men som räntesituationen ser ut idag kan man även spara pengar genom att binda bolånet.

Ränteläget under 2017 är hittills väldigt lågt

Ränteläget idag är väldigt lågt vilket har gjort att även de som väljer att binda sin ränta får extremt bra ränteerbjudanden, något som tidigare inte har skett. Det här har lett till att flera banker bland annat SBAB förutspår att en bunden ränta faktiskt är att föredra.

Tips! I och med att de bundna bolånen nu inte har en högre avgift än vid rörlig ränta kan man säga att du får den säkerhet bunden ränta innebär, utan att betala en extra avgift för detta.

Anledningen till att detta är så ovanligt är att det vanligtvis innebär en rätt stor kostnad för hushållen att binda sitt bolåns ränta, eftersom det ger en säkerhet för framtiden. I och med att de bundna bolånen nu inte har en högre avgift kan man säga att man får den här säkerheten gratis. SBAB förutspådde med 60% säkerhet i april 2017 att ett bunden bolån skulle löna sig.

Välj rörlig ränta om du ska sälja

De flesta är överens om att det fortfarande finns skäl att inte binda sitt bolån. Det främsta man ska se upp med är att binda sitt bolån är om man planerar att ändra sin beroendesituation. Att byta boende med ett bundet bolån gör att långivaren antingen tar betalt för ränteskillnadsersättning, annars måste du ”flytta med bolånet” till din nästa bostad alternativt att den nya ägaren tar över ditt bolån.  

Tänk på! Ska du sälja din bostad är det ofta mer fördelaktigt att ha en rörlig ränta

Det här innebär att du dels kan bli tvungen att betala mer pengar, men även att du blir tvungen att förhandla med banken alternativt den nya ägaren. I detta fall är en rörlig ränta ett mycket enklare alternativ då du oftast kan avtala med banken omgående kring uppsägningen av lånet. Om du väljer att binda ditt bolån är det även mycket viktigt att ta kontakt med din bank med aktuella prisuppgifter på ditt hus för att få bästa möjliga förhandlingsläge.