Privatekonomi

Det finns ett stort behov bland unga att lära sig mer om privatekonomi. Många har svårt att förstå riskerna med snabblån och ännu fler förstår inte avtal. Nu vill ungdomarna lära sig mer för att kunna fatta kloka beslut kring sin egen ekonomi.

Ungdomar har bristande kunskaper kring sin egen ekonomi

Nästan en tredjedel av unga mellan 18-25 år upplever att de inte har tillräckliga kunskaper i privatekonomi för att fatta bra beslut kring sin egen ekonomi. Omkring hälften förstår inte vilka risker som finns med snabblån. Ännu fler har svårt att förstå olika typer av avtal, så som försäkringsavtal och abonnemangsavtal.

Privatekonomi är inskrivet i läroplanen för både grund- och gymnasieskolan men trots det behöver ungdomarna mer kunskap.

Intresset att lära sig mer om ekonomi är stort

Trots bristande kunskaper vill cirka 20-30 procent av alla ungdomar mellan 15-19 år lära sig mer om privatekonomi. 17-åringarna är mest intresserade av att lära sig mer, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankens privatekonom, i ett pressmeddelande.

De bristande kunskaperna är så pass stora att nästan hälften av alla ungdomar mellan 18-25 år inte förstår hur deras ekonomi påverkas av krediter och snabblån. Cirka 85 procent förstår inte heller hur de själva kan påverka sin framtida pension. Behovet av utbildning i privatekonomi är stort, inte bara för att ta bra beslut nu utan även i framtiden.

Swedbank och sparbankerna inspirerar på skolor

För att få flera ungdomar att intressera sig och lära sig om privatekonomi åker Swedbank och sparbankerna runt i landets skolor för att inspirera fler att ta kontroll över sin ekonomi. På så sätt hoppas man att fler ska kunna påverka sin framtid, och med ökad kunskap kan de ta bra beslut i framtiden. Under 2017 träffade Swedbank och sparbankerna nästan 60 000 elever på olika högstadie- och gymnasieskolor.