Ung kvinna stoppar mynt i spargris som står på ett bord med miniräknare och tangentbord. I andra handen håller hon i en mobiltelefon.Unga personer är bra på att spara men fler vill lära sig mer om privatekonomi. Foto: Av ANDRANIK HAKOBYAN/Shutterstock.com

Privatekonomi

Kunskaper i privatekonomi är viktigt och skapar bättre förutsättningar för yngre personer att fatta rätt beslut när det gäller deras ekonomi långsiktigt. Trots att unga personer är duktiga på att spara skulle var tredje person i åldern 18 till 25 år vilja lära sig mer om hur de ska sköta sin privatekonomi. 

Unga personer är bra på att spara. I åldern 18 till 25 år har över 80 procent ett sparande och hälften sparar regelbundet. Trots det upplever var tredje person att de inte har tillräckligt bra kunskaper när det gäller sin privatekonomi och mer än hälften vill lära sig mer. Det visar en Sifo-undersökning som har gjorts på uppdrag av Swedbank och Unga Aktiesparare 

Kunskaper i privatekonomi är viktigt och kan få stor betydelse under hela livet. När man flyttar hemifrån behöver man har koll på sin ekonomi och kunna ta ansvar för den. 60 procent av personer i åldern 18 till 25 år upplever att de har goda eller tillräckligt bra kunskaper för att kunna fatta bra beslut gällande sin privatekonomi. 

Inför privatekonomi som ämne i skolan

Enligt Swedbanks och sparbankernas privatekonom Arturo Arques skulle det vara bra om skolan tog ämnet privatekonomi på allvar. Med kunskap blir det lättare att fatta bra och genomtänkta beslut om sin privatekonomi vilket kan få stor betydelse under hela livet. Många får lära sig om privat ekonomi av sina föräldrar men inte alla. Om skolan hjälpte till att lära barn och unga mer om privatekonomi skulle fler unga vara bättre rustade inför framtiden.

Buffertsparande till resor och oförutsedda utgifter är vanligast

Vanligaste sparandet är buffertsparande. Två av tre unga personer har ett buffertsparande. Ett buffertsparande är ett mer kortsiktigt sparande, alltså pengar som är bra att ha om något oförutsett skulle hända. Mer än hälften sparar till bostad, och nästan 40 procent sparar för att ha möjligheten att resa. Det är vanligare att tjejer buffertsparar till resor och studier medan killar oftare sparar till pension.

Majoriteten sparar genom ett sparkonto

Den vanligaste formen att spara på är genom ett sparkonto. Nästan 80 procent av personer i åldern 18 till 25 har sitt sparande på ett sparkonto. Nästan två tredjedelar sparar i fonder och knappt 30 procent sparar i aktier. Att spara i aktier och fonder är dock något som ökar med åldern.

Enligt Tove Zander, som är vd för Unga Aktiesparare, ska man välja sparform utifrån vad man planerar att göra med pengarna och när i tiden man behöver dem. Att spara i fonder och aktier kan innebära en risk, men under några år kan det ge bättre avkastning än ett sparkonto, som i regel har väldigt låg ränta eller nästan ingen alls.