Ung man och kvinna är glada och kramas i deras nya lägenhet.När bankerna sänker kalkylräntan blir det lättare för många att komma in på bostadsmarknaden. Foto: Branislav Nenin/Shutterstock.com

Bolån

SBAB och Skandia har höjt taket för bolån vilket gynnar unga bostadsköpare. Enligt experter kommer det att göra det lättare för unga att låna till bostaden. Men det behöver göras mer, skriver SvD Näringsliv.

Skandia sänkte under förra veckan sin kalkylränta med 1 procent till 6,5 procent. Även SBAB planerar nu att sänka sin kalkylränta. Det kommer att göra det lättare för unga att komma in på bostadsmarknaden.

Bankerna har börjat ompröva kalkylräntan

Kalkylräntan är bankernas kalkyl som de gör för att se hur mycket du har kvar att leva på när alla lån och andra kostnader är betalda. När bankerna sänker sin kalkylränta innebär det att de räknar på en något lägre högsta ränta.

Med anledning av att ränteläget har förändrats och att de låga räntorna på marknaden förväntas ligga kvar på liknande nivå under en längre tid har SBAB arbetat med att analysera och ompröva kalkylräntan. Enligt Klas Danielsson, vd på SBAB, kommer de med största sannolikhet att sänka kalkylräntan. Målsättningen är att SBAB ska fatta ett beslut om det inom kort.

Kalkylräntan ligger högt över den verkliga boräntan

I dag kräver de flesta banker att hushållen ska ha en så stor marginal att de ska klara av en boränta på 7 till 8 procent innan ränteavdrag. Samtidigt ligger boräntan på låga 1,5 procent i genomsnitt.

På ett bostadslån på två miljoner där man räknar på en kalkylränta på 8 procent blir räntekostnaden drygt 13 300 kronor före ränteavdrag. Samtidigt ska hushållet ha pengar över för att kunna betala eventuell amortering och kostnader för att leva.

Om kalkylräntan sänks från 8 till 6 procent skulle det innebära räntekostnader på 10 000 kronor för bostadsköparen. Om kalkylräntan på samma bostadslån skulle sänkas till 3 procent skulle samma lån kosta bostadsköparen 5 000 kronor i ränta. I praktiken betyder en sänkning av kalkylräntan att flera kunder kommer att få sin bolån beviljade.

Fler kommer att beviljas bolån om kalkylräntan sänks

Det är bra att kalkylräntan sänks eftersom det är många som har det tufft att få ett bostadslån i dag. En sänkning av kalkylräntan kommer göra skillnad för de bolånetagare som är pressade av bolånetak och amorteringskrav, säger Martin Grander som är bostadsforskare vid Malmö universitet.

Kombinationen av restriktioner som amorteringskrav och bolånetak och kalkylräntan gör det svårt för många unga att komma in på bostadsmarknaden. 

Men en sänkning av kalkylräntan till cirka 6 procent är för lite och kommer endast ge en marginell effekt, enligt Martin Grander.