Man i grön skjorta sitter i tom restaurang och funderar över ekonominTuffa tider väntar för anställda och ägare, särskilt inom hotell och restaurangbranschen. Foto: Pressmaster/Shutterstock.com

Kreditvärdighet

UC, Sveriges största företag inom kreditupplysningar, varnar för en våg av konkurser under kommande månader. Redan den 20:e mars hade företaget noterat lika många konkurser inom hotell och restaurang som i hela månaden föregående år, rapporterar SvD. Swedbank verkar göra samma bedömning och uppskattar att arbetslösheten är över 10 procent till våren

De senaste månadernas händelseutveckling med coronaviruset har lett till flera akuta skeden i det svenska näringslivet. Kronan har rasat mot de större valutorna och FI och Riksbanken genomför krisåtgärder, men krisen verkar fortfarande plåga det svenska näringslivet.

Nu uppger UC att man tror att det ligger en våg av konkurser framför oss. De menar att även om statistiken i dag är illavarslande ligger troligtvis det värsta framför oss. 

Historiskt dålig månad för hotell och restauranger 

Det har vid det här laget rapporterats otaliga gånger om det dramatiska läget för besöksnäringen. UC noterar exempelvis att de tjugo första dagarna i mars hade lika många konkurser inom områdena som hela mars månad föregående år. 

Speciellt oroad är UC:s ekonom Richard Damberg för mindre restauranger. Företagen hade redan innan krisen små marginaler och kan nu tappa upp till 80 procent av sin omsättning under en väldigt kort omställningsperiod. 

Många företag ligger potentiellt i riskzonen 

Den underliggande faktorn för vilka företag som går i konkurs är inte enbart branschen de verkar i. Bortsett från besöksnäringen har vi även under mars bevittnat flera stora modemärken som tvingats gå i konkurs eller genomgå rekonstruktioner. 

Huvudsakligen verkar detta bero på att många företag redan innan krisen hade små marginaler. Att fabriker framför allt i Asien inte kan leverera som vanligt, och att allt fler håller hårt i plånboken utgör då ett dråpslag för den lönsamhet som finns kvar. 

Det är i dagsläget troligt att vi kommer att få se konsekvenserna av de initiala konkurserna inom flera branscher, även internationellt. Bland andra Swedbank tror att arbetslösheten kraftigt kommer att öka framöver till följd av omställningarna. 

Swedbank ger dyster prognos om arbetsmarknaden framöver 

De dystra prognoserna för den svenska arbetsmarknaden hopar sig tyvärr. Swedbank var först ut med att publicera sin första bedömning av vårens ekonomiska situation, där man prognostiserar 10 procents arbetslöshet. 

Föga förvånande kan tyckas, med tanke på att enbart hotell och restauranger i Sverige sysselsätter över 200 000 personer. En majoritet av dessa företag har redan i dag ekonomiska svårigheter, och det kommer med all säkerhet bli värre innan det blir bättre.