Vit och blå pil korsar varandra mot ljusblå bakgrund.Enligt UC:s statistik för mars 2022 går konkurserna bland svenska företag ner trots ökad inflation. Den största minskningen noterades inom Hotell- och restaurang. Foto: Eightshot_Studio/Shutterstock.com

Ekonomi

Ny statistik från UC visar att de svenska konkurserna fortsätter att gå nedåt, trots ökad inflation. I mars låg konkurserna bland svenska företag i snitt 17 procent lägre än under motsvarande period 2021. Konkurserna inom Hotell- och restaurang har minskat med hela 34 procent.

UC:s senaste månadsstatistik för mars visar att det totala antalet konkurser bland svenska företag har sjunkit med 17 procent jämfört med mars förra året. Med undantag från Detaljhandeln och Handel med motorfordon, har konkurserna gått ner i samtliga av de tio branscher som UC inkluderar i sin månadsstatistik.

Kraftig minskning av konkurserna inom Hotell- och restaurang

Konkurserna har minskat allra mest inom Hotell- och restaurang, vilket har varit en av de branscher som drabbats hårdast av pandemins effekter. Jämfört med förra året har konkurserna minskat med hela 34 procent.

Nya orosmoln har tornat upp sig på grund av kriget

Richard Damberg, ekonom på UC, menar att de släppta restriktionerna så klart har mycket med saken att göra. Hushållen har efter en längre period med högkonjunktur även råd med och ett stort behov av nöjen av olika slag. Han tillägger dock att kriget i Ukraina har gett nya orosmoln på himlen, där hushållens förväntningar på svensk ekonomi har fallit markant.

Konkurserna har ökat inom Handel med motorfordon

Inom Handel med motorfordon har konkurserna ökat med hela 78 procent jämfört med mars 2021. Enligt Richard Damberg är de rekordhöga siffrorna något förvånande med tanke på att bilpriserna har ökat kraftigt under det senaste året.

Men han tillägger att den nästintill smärtsamma ökningen av drivmedelspriserna å andra sidan har bidragit till hårdare konkurrens bland företag som inte står pall för snabba förändringar och snabbt stigande priser.