Hand håller förstoringsglas mot mynthög med mynt som flyger bort.Genomsnittslönerna dämpades något under årets första kvartal, enligt nya siffror från Medlingsinstitutet. Foto: Jirsak/Shutterstock.com

Privatekonomi

Ny statistik från Medlingsinstitutet visar att löneökningstakten uppgår till 2 procent under det första kvartalet 2022, vilket är lägre än för helåret 2021 då lönerna ökade med 2,7 procent i snitt. Nya löner har låtit vänta på sig för många anställda och i mars ökade även konsumentpriserna, vilket fick reallönen för den genomsnittliga löntagaren att falla med 4 procent jämfört med samma period förra året.

Medlingsinstitutet har nyligen publicerat lönestatistiken för det första kvartalet 2022. Den visar att löneökningstakten i mars landade på 2,1 procent, vilket innebär att lönerna ökade med i genomsnitt 1,9 procent under det första kvartalet. I alla fall enligt preliminära uppgifter. Enligt myndigheten väntas löneökningstakten uppgå till 2 procent när uppgifterna om retroaktiv lön väl har samlats in och siffrorna blir definitiva.

Löneökningstakten är således lägre än för helåret 2021 då lönerna gick upp med 2,7 procent (i genomsnitt).

Dämpad löneökningstakt till följd av kollektivavtalen som skrevs 2020

Petter Hällberg, Medlingsinstitutets ekonom, menar att den dämpade löneökningstakten i mars, precis som under de föregående fem månaderna, är en följd av hur kollektivavtalen skrevs under 2020.

Senast en så pass stor del av arbetskraften omförhandlade lönerna var vid förra årsskiftet, vilket enligt Petter Hällberg är en ovanligt lång period. Han tillägger att man dock kommer få se en hel del lönerevisioner nu under årets andra kvartal.

Reallönen föll med 4 procent i mars

Det är många anställda som fått vänta på nya löner, och i mars ökade dessutom konsumentpriserna med 6,1 procent. Reallönen för den genomsnittliga löntagaren gick således ner med 4 procent jämfört med mars 2021.

Enligt kollektivavtalen har den totala löneökningstakten legat runt 1 procent sedan november 2021, men för april och maj väntas en successiv ökning till cirka 1,4 respektive 1,9 procent. Detta kan bidra till att reallönerna ökar snabbare under månaderna framöver.