burk med mynt med myntstaplar till höger och en pil ovan som visar att staplarna kommer vara lågaDet finns flera tecken på att räntorna kommer att förbli låga. Om räntan på lån med längre löptid sänks kan det vara läge att binda räntan. Foto: ITTIGallery/Shutterstock.com

Räntor

Det är mycket som talar för att räntorna kommer att förbli låga. Även inflationstrycket verkar förbli lågt och i och med det även den neutrala räntan, skriver Nordea i ett pressmeddelande.

De ledande centralbankerna har tagit en paus när det gäller räntehöjningen vilket gör det svårt för Riksbanken att göra en räntehöjning i år. Det finns flera saker som pekar på att räntorna kommer fortsätta att vara låga. Inflationstrycket verkar på lång sikt förbli lågt vilket gör att även den neutrala räntan verkar förbli låg. 

Även om konjunkturavmattningen är mild gör den ett tydligt avtryck både i Sverige och globalt. I Tyskland som spelar en betydande roll för hela Europa är tillväxten mycket låg. Även den svenska ekonomin har visat flera svaghetstecken inom flera områden. Framför allt syns det på de svenska hushållen som har blivit mer försiktiga. Den privata konsumtionen har minskat samtidigt som sparandet har ökat.

Tillväxten kommer att mattas av under 2019

Som följd av en trög global utveckling har bygginvesteringarna fallit och exporten har dämpats. Tillväxtmässigt kommer 2019 att bli ett blekt år. Även arbetslösheten kan komma att stiga från sina låga nivåer. Dessa faktorer gör det svårare för Riksbanken att genomföra en räntehöjning i år, vilket även räntebanan visar på.

Marknadens likviditet har påverkats av centralbankernas stora obligationsköp som de gjort sedan finanskrisen. Av hela obligationsstocken äger Riskbanken 45 procent. Obligationsräntorna har dock fortsatt falla sedan slutet av 2018 vilket till viss del beror på sämre likviditet. Under tiden har den korta tremånadersräntan stigit, vilket betyder att korta marknadsräntor ligger högre än de räntor som har längre löptid, något som är väldigt ovanligt. 

Räntor med längre löptid ligger lägre än korta marknadsräntor

När det gäller bolåneräntorna syns det än så länge inte att korta marknadsräntor i dag ligger högre än räntor med längre löptid. Det är heller inte säkert att det kommer bli något större genomslag. Eftersom konkurrensen på bolånemarknaden är stor finns det i och med det en chans att de räntor som har längre bindningstid kan sänkas. På samma gång finns det en risk för att den kortare rörliga tremånadersräntan höjs.

Om räntor som har längre löptid kan sänkas ytterligare kan det bli intressant för många bolånetagare att binda delar av sina lån. I dag finns det räntor som har längre löptid än rörliga räntor som ligger på tre månader. Men även om den rörliga räntan kommer fortsätta att vara låg kan det ändå vara intressant för bolånetagare att binda delar av lånen.