Kollage Danske Banks chefsekonom Michael Grahn och en nyckel som sitter i ett nyckelhål på en dörrDanske Banks chefsekonom, Michael Grahn, anser att staten borde subventionera amorteringen på bolån och avskaffa det det skärpta amorteringskravet. Foto: Press/Danske Bank och I-ing/Shutterstock.com

Bolån

Det skärpta amorteringskravet har slagit hårt mot framför allt unga och ensamstående. Enligt chefsekonomen Michael Grahn borde staten subventionera amorteringarna på bolån för att minska hushållens skuldsättning, skriver SvD Näringsliv.

Danske Banks chefsekonom, Michael Grahn, anser att det är ett utmärkt tillfälle att ompröva en nertrappning av ränteavdragen. Det skärpta amorteringskravet som infördes i mars 2018 har fått negativa konsekvenser och slagit hårt mot unga och ensamstående, som inte har någon möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden. Om staten subventionerar amortering på bolån skulle hushållen kunna minska sin skuldsättning.

Höga bostadspriser gav bolånetak och amorteringskrav 

Bostadspriserna har under en längre period ökat ganska hastigt. Det har lett till att de svenska hushållens skuldsättning har ökat avsevärt. Det har fått myndigheter och politiker att oroa sig för Sveriges finansiella stabilitet. 

Under 2011 infördes ett bolånetak av den då sittande regeringen. Bolånetaket innebär att man får låna upp till 85 procent av bostadens totala köpeskilling. År 2016 infördes ett amorteringskrav på två procent. Under våren 2018 infördes ett skärpt amorteringskrav som betyder att hushåll med lån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten måste amortera tre procent av lånebeloppet.

Enligt Michael Grahn är det bra att Sverige har en kultur där hushållen genom amorteringar gradvis minskar sin skuldsättning. Det skärpta amorteringskravet har däremot skapat höga barriärer och gjort det omöjligt för vanliga människor att komma in på bostadsmarknaden.

Hjälp hushållen att amortera mer

Michael Grahns förslag är att avskaffa det skärpta amorteringskravet och att ränteavdragen minskar till förmån för liknande avdrag på de svenska hushållens amorteringar. 

På så vis minskar begäret att låna samtidigt som det skapas en stimulans att vilja amortera. Dessutom ökar möjligheterna att komma in på bostadsmarknaden. Den rådande lågräntemiljön är ett förträffligt tillfälle att gradvis trappa ner ränteavdragen samtidigt som som man skapar en stimulans att vilja amortera.

Enligt Michael Grahns bedömningar borde statsbudgetens belastning på kort sikt vara neutral av den orsaken att räntenivå och amorteringstakt är nästan samma sak. Långsiktigt skulle skuldsättningen minska hos hushållen och det skulle även minska risken för finansiell stabilitet. Till följd av det skulle det även gå att minska på en framtida potentiell belastning på statsbudgeten.

Behövs nya lösningar för att öppna upp bostadsmarknaden

Michael Grahn anser att man borde fundera över nya lösningar där även unga och ensamstående har möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden för att skapa en hållbar bostadsmarknad.

Michael Grahn uppmanar finansmarknadsminister Per Bolund och regeringen att se över en gradvis minskning av de ränteavdrag som finns i dag och i stället fokusera på att få hushållen att minska sin skuldsättning genom statligt subventionerade amorteringar på bolån.