Göran Persson tidigare Sveriges statsministerValberedningen har föreslagit Göran Persson som ny styrelseordförande i Swedbank och hoppas på stämma redan innan midsommar. Foto: Pressbild/Talarforum

Banknyheter

Efter den senaste tidens turbulens på storbanken Swedbank som präglats av misstänkt penningtvätt, regelbrott och avgångar har valberedningen lagt fram ett förslag till en ny styrelse. Valberedningen vill att extrastämman ska hållas före midsommar och till ny ordförande har man föreslagit Göran Persson, skriver SvD Näringsliv.

Swedbank har haft en turbulent vår där bland annat Lars Idermark, bankens tidigare ordförande, fick avgå med omedelbar verken i början av april, och Birgitte Bonnesen, som tidigare var vd för banken, fick sparken bara en timme före bankens stormiga årsstämma som hölls den 28 april. Men nu har valberedningen under ledning av Lennart Haglund från Sparbankernas ägarförening kallat till en extra stämma före midsommar för att stuva om i styrelsen. 

Tre nya styrelsemedlemmar 

Styrelsens arbete har sedan Idermarks avgång letts av styrelseproffset Ulrika Francke, som har suttit med i styrelsen sedan 2002 och varit vice ordförande sedan 2016. Ulrika Francke, Siv Svensson och Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister, kommer inte att ställa upp för omval till den nya styrelsen.

Till styrelseordförande har valberedningen föreslagit Göran Persson, och utöver det föreslår man veteranen Bo Magnusson från SEB till vice ordförande och Josefine Lindstrand från advokatfirman Hammarskiöld & Co till ny styrelseledamot.

Bo Magnusson, som tidigare har varit styrelseordförande i SBAB, har valt att avgå från sin post där i samband med att han blev nominerad till Swedbanks styrelse. Magnusson väljer att även lämna sitt uppdrag som ordförande i Carnegies styrelse.

Valberedningen föreslår omval för sex av ledamöterna

Valberedningen föreslår samtidigt omval av ledamöterna Mats Granryd, Bodil Eriksson, Bo Johansson, Kerstin Hermansson, Anna Mossberg och Magnus Uggla.

I ett pressmeddelande skriver Lennart Haglund att den föreslagna styrelsen har en bred bankerfarenhet. Utöver det finns det stor kunskap om regelverk, digitalisering, affärsverksamhet, samhällsutveckling, mobila tjänster, internationell verksamhet och varumärke.

Vidare skriver Haglund att de vill tacka Ulrika Francke som tog över ordförandeskapet i en svår situation. De vill också Tacka Peter Norrman och Siv Svensson för deras arbete i Swedbanks styrelse. Alla tre har dock tackat nej till omval i Swedbanks styrelse i samband med den extra stämman.