kollage entredörren till ekobrottsmyndigheten och fasadbild Swedbank kontorsbyggnadEkobrottsmyndighetens åklagare hävdar att Swedbanks styrelse förhindrat utlämning av viktiga dokument. Foto: Pressbild/Ekobrottsmyndigheten, astudio/Shutterstock.com

Banknyheter

I den penningtvättskandal som Swedbank står anklagad för, anklagar åklagarsidan banken för att de inte samarbetat och inte lämnat ut de handlingar som åklagaren önskat ta del av. Swedbanks advokater på advokatbyrån Nordia hävdar att åklagarens uttalande är obegripligt och helt felaktiga, rapporterar SvD Näringsliv. Samtidigt riktar Swedbanks större ägare skarp kritik mot styrelsen då de anser att de inte skött sitt arbete fullt ut i skandalen.

Den 27 mars gjorde Ekobrottsmyndigheten en razzia mot Swedbanks huvudkontor för att få tillgång till alla handlingar och dokument som är av vikt i utredningen av Swedbanks penningtvättsinblandning. Utredningen har dessutom från den 23 oktober 2018 utvidgats och omfattar även grovt svindleri då dåvarande vd Bonnesen avfärdade misstankar om penningtvätt.

Åklagare Thomas Langrot hävdar att Swedbanks styrelse ska ha sammankallats under razzian för att förhindra utlämningen av dokument som är av värde för utredningen. Det handlar om exempelvis en intern rapport om penningtvätt som juristen Erling Grimstad författat.

Swedbanks advokater på advokatbyrån Nordia tillbakavisar dock alla anklagelser om att Swedbank medvetet skulle undanhållit information. Istället menar advokatbyrån att Swedbank medverkat fullt ut i att ta fram allt som åklagaren önskat.

Åklagaren tycker Swedbanks styrelse agerat märkligt

På inrådan av advokatbyrån Nordia fattade banken beslut om att inte häva tystnadsplikten och sekretessen gällande den interna rapporten. Banken tycker det är oförståeligt att man från åklagarsidan inte respekterat detta och att man valt att misstänkliggöra ledningen i Swedbank i media för att osagt motverka utredningen. 

Thomas Langrot är förvånad över hur Swedbank har agerat i deras sätt att motsätta sig utlämningen av information och handlingar. Finansmarknadskammaren samarbetar konstant med banker och andra finansiella aktörer och det är aldrig någon som har motsatt sig att de velat ta del av dokument och handlingar som de behöver in sina förundersökningar.

Valberedningen arbetar med att stärka förtroendet för Swedbank 

Vidare riktar både Alecta och AMF enligt SvD Näringsliv skarp kritik där de uttryckligen är missnöjda med styrelsens arbete och hur de har hanterat hela penningtvättsituationen. Enligt Alectas vd Magnus Billing är förtroendet för Swedbank skadat. För att råda bot på det har valberedningen startat ett arbete med att stärka bankens styrelse och i ett första steg har man nu tillsatt Kerstin Hermansson som ny styrelseledamot. 

Kerstin Hermansson är i grunden jurist och har tidigare arbetat som vd på Svenska Fondhandlareföreningen. Vidare har hon erfarenhet när det gäller regelverket för värdepappersmarknaden då hon på uppdrag av regeringen deltagit i flera utredningar.