Banknyheter

Swedbank presenterade positiva siffror i sin delårsrapport. Inom flera områden så slog man förväntningarna, något som gjorde att aktien steg börsens inledande timmar. Det goda resultatet berodde på större ränteintäkter än väntat till följd av ökade utlåningsvolymer inom sin bankverksamhet mot privatpersoner och företag.

Swedbank presenterade under tisdagen sin delårsrapport. Rapporten innehöll bättre siffror än vad analytikerna hade väntat, främst med avseende till räntenettot. De goda siffrorna berodde på flera faktorer, men i grunden är det de ökade intäkterna från bolån samt valutakurseffekter som bidrog med 20 miljoner kronor till räntenettot.

Till följd av detta blev Swedbank en populär aktie på börsen samma dag, något som dock inte höll i sig. I slutet av dagen landade Swedbank på -0,7%.

Swedbanks bolån fortsatt lönsamma

Det har tidigare rapporterats om problemen på bolånemarknaden. Dels har det nya amorteringskravet gjort flera svenskar tveksamma inför att köpa bostad, något som i förlängningen slår mot bankerna. Utöver detta så har även flera nya aktörer kommit in på marknaden och pressat ner räntan rejält, något som storbankerna inte kan göra i samma utsträckning. Swedbanks vd Birgitte Bonnesen poängterar i en intervju med SvD att storbankerna följer andra regelverk än utmanarna.

Tänk på! Storbankerna följer andra regelverk än de nya aktörerna när det gäller bolån.

Bland annat lyfter hon det faktum att Swedbank tar ansvar för licensierade bolånerådgivare samt att man har krav på likviditet och kapital. Bonnesen poängterar även att Swedbanks utlåning till så kallade bostadsutvecklare än begränsad, en marknad som har bromsats in på senare tid. Personligen hoppas hon att detta ska leda till billigare bostäder och mer utrymme för vanliga människor att bo.

Resultatet påverkas positivt av valutaförändringar

En post som många inte ägnar mycket uppmärksamhet är de positiva valutaeffekter som Swedbank mottagit under kvartalet. Försvagningen av den svenska kronan mot euro stod för hela 20 miljoner kronor i det positiva räntenettot. Denna makroekonomiska förändring får dock antas ge ytterligare positiva resultat även för konkurrenterna, något som kan förminska dess inverkan på banksektorn i helhet.

Tips! Den svenska kronan har sjunkit i värde mot euron, något som haft en positiv effekt på Swedbanks verksamhet.

Slutligen hade även företagets påstådda kostnadsdisciplin troligtvis en stor effekt på slutresultatet. Totala kostnader för perioden utvecklades i linje med deras mål och förhoppningen är att kostnaderna ska vara mindre än 17 miljarder kronor under detta såväl som nästa år.