Ett hus, små mynt och en miniräknare på ett bord.Riksbanken tror att det inte blir aktuellt att höja reporäntan förrän år 2024. Swedbanks chefsekonom håller inte med utan tror att reporäntan kommer att höjas redan 2023. Foto: NAOWARAT/Shutterstock

Räntor

Riksbanken menar att reporäntan antagligen inte kommer att höjas förrän år 2024. Men det är inte alla som håller med om den saken. Swedbanks chefsekonom Mattias Persson tror att reporäntan kommer att höjas redan år 2023, skriver SvD.

Hur väl den svenska ekonomin återhämtar sig är återigen uppe för debatt. Riksbanken tror att Sverige behöver längre tid på sig medan Swedbank tycker sig se en tydligt, om än något dämpad, positiv trend.

Swedbank håller inte med Riksbanken

Riksbanken har gått ut med uppgifter om att de inte kommer att höja reporäntan i nuläget. De menar att det inte finns något behov av en höjd reporänta och att den kommer att förväntas fortsätta ligga på noll procent. Det gäller trots det ökade inflationstrycket.

På noll procent räknar man dessutom med att räntan kommer att kunna ligga under hela prognosperioden, vilket innebär till det tredje kvartalet 2024.

Men det är inte alla som håller med Stefan Ingves på Riksbanken. Swedbanks chefsekonom Mattias Persson tror att en höjning blir aktuell redan om ett år

– Mot slutet av prognoshorisonten kommer inflationen att ligga kring inflationsmålet på två procent. Detta är betydligt högre än det historiska snittet sedan millennieskiftet, och Riksbanken kan därför börja minska sin balansräkning under andra halvåret 2022, säger Mattias Persson och fortsätter: Vi tror nu på en första räntehöjning från Riksbanken 2023.

Swedbank tror på fortsatt ekonomisk återhämtning

Swedbank tror på en fortsatt återhämtning för den svenska ekonomin. De räknar visserligen med en dämpad tillväxttakt men tror att svensk ekonomi definitivt är på bättringsvägen. Swedbank tror att hushållens konsumtion kommer att spela en avgörande roll i återhämtningen för den svenska ekonomin.

Man framhåller särskilt BNP-tillväxten som under 2022 förväntas uppgå till 3,3 procent. Den senaste prognosen visade på 3,6 procent.

– Återhämtningen i ekonomin går nu in i en lugnare fas. Globala flaskhalsproblem, som förvärrats under hösten, dämpar den svenska exporten, säger Mattias Persson.