En bild på Swedbanks loggaSwedbank höjer sin boränta. Foto: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Räntor

Både Swedbank och Länsförsäkringar höjer sina boräntor. Räntehöjningarna kom efter att Riksbanken beslutat sig för att höja styrräntan. Styrräntan väntas höjas ytterligare i slutet av året.

Strax innan jul kom beskedet från Riksbanken – styrräntan höjs med 0,25 procentenheter. Kort därpå följde en räntehöjning på SBAB:s bolån med bindningstiderna 3 månader, 1 år och 2 år, vilket vi på Låneguiden skrivit om.

Nu har det blivit dags för ytterligare två banker att höja sina bolåneräntor. Storbanken Swedbank höjer tremånadersräntan och ettårsräntan med 0,20 procentenheter till en boränta på 2,25 procent. Även tvåårsräntan väljer storbanken att höja. Den höjs med 15 procentenheter från 1,05 till 2,20 procent. 

Även Länsförsäkringar höjer sin boränta. Tremånadersräntan höjs med 0,20 procentenheter till 2,23 procent. Dessutom höjs ettårsräntan och tvåårsräntan med 0,15 procentenheter. Ettårsräntan landar därmed på 2,19 procent och tvåårsräntan är något lägre med 2,16 procent.

Höjer räntan på grund av högre upplåningskostnader

I och med att Riksbanken höjde styrräntan får Swedbank högre upplåsningskostnader. Det är även anledningen till att banken höjer räntan.

Swedbank är den enda storbanken som i dagsläget väljer att höja sin boränta.

– Vi avvaktar med räntehöjningar tills vidare. Just nu har vi i stället en kampanj på femårsräntan, säger Laurence Westerlund, pressansvarig hos SEB, till SvD.

Skandia Bank hade planerat in Riksbankens höjning

Skandia Bank är ytterligare en bank som inte höjer boräntan trots Riksbankens höjning. Bankens vd , Johanna Cerwall, berättar för SvD att man redan tidigare under året planerade för Riksbankens höjning så att man inte själva behövde justera boräntan när styrräntan höjdes.

– Det var en väntad höjning från Riksbanken, säger Johanna Cerwall.

Riksbanken väntas höja styrräntan ytterligare i slutet av året

Riksbankens höjning av styrräntan var den första på sju år men redan nu väntas flera höjningar var inplanerade. Riksbankschef Stefan Ingves har tidigare sagt att fler höjningar är att planerade till slutet av året. 

Trots räntehöjningar är marknadsräntorna låga i Sverige och Ingves har sagt att det inte handlar om att trampa på bromsen utan snarare lätta på gasen. Men även om räntehöjningarna är små blir det kännbart för hushållen. Ett hushåll med ett bolån på 3 miljoner kronor och tremånadersräntan hos Swedbank får räkna med cirka 6 000 kronor mer i räntekostnader varje år.