En bild på Swedbanks Fredrik NilzénFredrik Nilzén, Swedbanks hållbarhetschef. Foto: Press/Swedbank, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Banknyheter

Varje år genomför SB Insight en stor studie och rankar landets banker utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Bäst i branschen 2018 blev storbanken Swedbank vars hållbarhetsarbete genomsyrar hela verksamheten. 

En gång om året genomför SB Insight Nordens största hållbarhetsstudie – Sustainable Brand Index B2B. Undersökningens syfte är att ta reda på hur stora företag arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

SB Insight har genomfört 1 000 intervjuer för att se hur beslutsfattare vid stora företag ser på just hållbarhet som en faktor att ta hänsyn till vid vad av leverantör. Efter att ha samlat in all information har företagen rankats efter hur bra de presterade.

Bäst inom bankbranschen blev storbanken Swedbank.

Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten

Swedbank är mycket glada och stolta över att rankas som bäst i branschen. Bankens hållbarhetschef Fredrik Nilzén säger att hållbarhet genomsyrar hela verksamheten och att det verkar ha nått kunderna som upplever det som något bra.

– Vi behöver alla bidra till att öka takten i omställningen till ett mer hållbart samhälle och våra kunders ständigt ökande intresse för att göra hållbara val inspirerar och driver oss framåt, vi gör skillnad tillsammans, säger Fredrik Nilzén,

Swedbank ser priset som bäst i branschen som ett kvitto på att deras hållbarhetsarbete går i rätt riktning.

Swedbanks hållbarhetsarbete är tydligare än hos konkurrenterna

I Sustainable Brand Index B2B:s motivering skriver man att Swedbanks hållbarhetsarbete är tydligare än hos sina konkurrenter. Man skriver även att banken är bäst när det kommer till ansvaret för miljö men även sociala frågor.

Man skriver även att det är tydligt hur hållbarhetsarbetet är integrerat i hela affärserbjudandet till kunden.

SB Insight genomför liknande hållbarhetsundersökningar inom flera branscher och länder. Bolaget är verksamma i hela Norden, Baltikum och Nederländerna.