Swedbanks kontorsbyggnadEfter senaste tidens penningtvättskandal som skakat Swedbank inför banken en ny enhet för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Foto: Alexander Tolstykh/Shutterstock.com

Banknyheter

Swedbank inför en ny särskild enhet, Anti-Financial Crime unit (AFC), för att bekämpa ekonomisk brottslighet inom banken. Enheten kommer att ledas av Anders Ekdahl och ska fokusera på att förhindra penningtvätt, vidta flera olika åtgärder, bland annat mot terrorismfinansiering, och stärka säkerheten i banken för att motverka bedrägerier.

För att bekämpa ekonomisk brottslighet har Swedbandks vd Anders Karlsson utifrån styrelsens initiativ beslutat att införa den särskilda enheten Anti-Financial Crime unit (AFC). Den nya enheten ska fokusera på att förhindra penningtvätt (AML), vidta åtgärder mot terrorismfinansiering (CFT), motverka bedrägerier och cybersäkerhet samt fysisk säkerhet och informationssäkerhet. 

AFC kommer ledas av Anders Ekdahl som kommer att ha det övergripande ansvaret för penningtvättsprocesserna i koncernen. Den nya enheten som ska fokusera på att förhindra penningtvätt kommer också att leda interna och externa utredningar inom penningtvätt vilket även innefattar kontakter med myndigheter, vilket kommer ledas av Cecilia Hernqvist som nu är chef för Group Compliance. Ny tillförordnad chef för Group Compliance blri Ingrid Harbo.

Swedbank vidtar åtgärder för att förhindra penningtvätt

Enligt Anders Karlsson samlar Swedbank nu alla relevanta resurser och kompetenser för att säkerställa starka rutiner inom AFC som kommer ha det övergripande ansvaret när det gäller bankens processer för att kunna motverka penningtvätt. 

Till följd av alla förändringar som sker inom koncernen och som dessutom sker med omedelbar verkan blir Tarmo Pajumets tillförordnad chef för Group IT och Anders Erlandsson tillförordnad chef för internrevision. Både Anders Ekedahl och Tarmo Pajumets kommer rapportera till Swedbandks vd Anders Karlsson och dessutom ingå i koncernledningen. Ingrid Harbo kommer också att rapportera till Anders Karlsson och är dessutom adjungerad till koncernledningen.

Swedbank samarbetar fullt ut med alla myndigheter

Enligt Anders Karlsson har bankens anseende tagit skada och det är hans främsta uppgift som tillförordnad vd att genomföra alla möjliga åtgärder för att vinna tillbaka förtroendet hos ägare, kunder och andra intressenter. 

För att stötta de myndigheter i Sverige, USA och Baltikum som genomför utredningar gällande Swedbanks tidigare regelverk för penningtvätt har banken anlitat externa rådgivare. Det inkluderar bland annat Clifford Chance som är den internationella advokatbyrån som leder det fortlöpande arbetet i den interna utredningen. Clifford Chance har i sin tur anlitat FTI som är en internationell konsultfirma för att få stöttning i forensisk expertis.

Internutredningar pågår för att undersöka bankens tidigare arbete

Internutredningen omfattar bland annat en genomgång av de tidigare kundrelationer som banken haft, och hur banken har hanterat tidigare rekommendationer gällande interna utredningar samt styrning och regelefterlevnad i bankens åtgärder mot penningtvätt.

Swedbank behöver återställa sitt förtroende och deras regelefterlevnad efter den senaste tidens rapporteringar och pågående utredningar. Advokat Björn Riese har därför har utsetts av styrelsen att bistå Swedbanks styrelse som extern rådgivare i den fortsatta utredningen.