Norrbron i Stockholm kantad med hissade svenska flaggorSveriges mildare restriktioner verkar ha gjort att ekonomin klarat pandemin bättre än på många andra håll i Europa. Foto: Elzbieta Krzysztof/Shutterstock.com

Ekonomi

Sverige har hanterat den ekonomiska krisen bäst av alla länder i Europa, enligt en brittisk rapport. Men det betyder inte att faran är över. Det mesta beror på hur väl vi får smittspridningen under kontroll, skriver SvD Näringsliv.

Finansiellt har Norden klarat sig relativt bra under pandemin finansiellt sätt, och i topp ligger Sverige. Den slutsatsen dras i en rapport från Capital Economics, en brittisk analysfirma som tittat på hur de Europeiska ländernas strategier har fungerat.

Öppna skolor och starka första månader

En möjlig orsak till detta är att skolorna i Sverige varit öppna, så föräldrar har kunnat arbeta i vanlig ordning. Sveriges ekonomi var också den enda större ekonomin i Europa som växte under årets första kvartal.

Produktionen inom privat sektor i förhållande till BNP tros bara minska fyra procent. Det är en tredjedel så stor ökning som många andra europeiska länder förväntar sig.

Med detta sagt är Sveriges ekonomi inte helt opåverkad. Rapporten påpekar att trots att restauranger och affärer har haft öppet har konsumenter ändå hållit nere på onödiga utgifter.

Professor: För tidigt att säga något säkert

Men det kan vara för tidigt att uttala sig om effekten av Sveriges ekonomiska strategi. Det menar Lars Calmfors, som är professor emeritus i internationell ekonomi och även forskare vid IFN. Även om Sverige sannolikt klarat sig bättre är det inga skyhöga siffror enligt prognoserna.

– Det hela kommer att bero på vad som händer under hösten: Har vi fått ner smittspridningen tillräckligt eller kommer den att öka igen?

Lars Calmfors menar också att BNP-ökningen under första kvartalet är ointressant i sammanhanget. Smittspridningen kom till Sverige senare än till de sydeuropeiska länderna, och därför är det resten av året som man behöver titta på.

BNP och framtida restriktioner fortfarande osäkra

Rapportens prognos om att Sveriges BNP beräknas minska med 1,5 procent är mycket mer optimistisk än prognosen som regeringen och Konjunkturinstitutet har gjort. Den ligger i stället på en 6 respektive 5,4 procents minskning.

I sammanhanget måste man också ha klart för sig att dessa siffror hela tiden förändras, menar Lars Calmfors.

Även rapporten pekar ut framtida utmaningar för Sverige. Export och besöksnäring från våra grannländer stoppas av stängda gränser, och smittspridningen som fortfarande pågår kan riskera hårdare restriktioner även framöver.