Banknyheter

Sveriges banksektor kommer allt längre efter i digitaliseringen. Detta visar en ny rapport som Deloitte presenterade under 2018. Detta sker samtidigt som kunderna till svenska banker i allt större uträckning rapporterar att de är missnöjda med sin bank, något som kan korrelera med digitaliseringsnivån.

rapporten som Deloitte sammanställt visar det sig tydligt att Sveriges banker inte digitaliserar i samma utsträckning som i andra länder. De svenska bankerna som deltog i undersökning fick en gemensam 16:e plats av totalt 38 undersökta länder i Europa, Afrika och Mellanöstern.

Denna relativt dåliga placering kan för många vara något oväntad. I banksektorn i Sverige är dock medvetenheten om att man inte ligger i framkant hög. Istället är de allra flesta medvetna om att andra länder i dagsläget leder utvecklingen.

Sverige saknar drivande aktör i banksektorn

En anledning till att Sverige i dagsläget ligger efter många jämförbara länder kan vara att det inte finns en drivande aktör på den svenska bankmarknaden. Detta framkommer av en intervju med Mårten Sellgren, ansvarig för bank och försäkringsbolag hos Deloitte i en intervju med DI.

I intervjun säger Sellgren bland annat att flera länder tidigare har haft en tydlig aktör som lett utvecklingen. Den som lett utvecklingen har även fått de andra aktörerna att följa efter i utvecklingen för att inte riskera att hamna efter.

Det faktum att Sverige saknat en bankaktör som driver innovationen på bred front är därför en tydlig anledning till att Sverige ligger efter i digitaliseringen av banksektorn enligt Sellgren. Han nämner även det faktum att bankverksamheten är väldigt lokal, vilket gör att alla svenska banker lägger sig kring samma, relativt låga, nivå.

Brister i digitala instruktionsfilmer och vägledning

En tydligt brist som Sellgren ser i den svenska banksektorns digitalisering är att få erbjuder instruktioner över nätet. Denna brist på digitala instruktioner gör att många kan tappa tålamodet eller tvingas söka sig till fysiska bankkontor som inte sällan har många ärenden att hantera.

Sellgren ser även en koppling mellan den sjunkande kundnöjdheten bland bankerna och den bristande digitaliseringen. Han anser att en tydlig faktor till den låga nöjdheten är att förväntningarna på de digitala tjänster som erbjuds inte motsvarar de faktiska tjänsterna.

Som följd av detta har svenska banker redan i dagsläget tagit stora steg framåt för att digitalisera allt fler av sina tjänster. Ett tydligt exempel på detta är det faktum att många banker har investerat i fintech-startups som förhoppningsvis ska leda till att tjänsterna blir allt smartare och lättillgängliga.