Regleringar

Riksbanken kan bli den första centralbanken i världen som ger ut en digital valuta. Man har uppmanat entreprenörer att skicka in förslag på hur detta skulle gå till. Av 40 ansökningar har man nu valt att gå vidare med 19 stycken.

Riksbanken har bett om idéer för utformning av e-valuta

En digital valuta är ett bra alternativ för människor som av olika anledningar inte kan öppna ett vanligt bankkonto. Exakt hur utformningen av valutan skulle kunna se ut är långt ifrån klart och därför har man bett entreprenörer om idéer och förslag. Ericsson och IBM är två av dem som finns med på listan över företag som går vidare till steg två.

Totalt har det kommit in 40 förslag men bara 19 av dessa har gått vidare till nästa steg. Förslagen har varit väldigt olika där vissa erbjudit totala lösningar medan andra sagt att de kan hjälpa till att lösa en mindre del.

Riksbanken träffar företagen som gått vidare

Riksbanken går nu igenom de 19 förslagen och försöker titta på vilka lösningar som finns för att möjliggöra deras visioner. Ingenting är ännu bestämt men de harbjudit in företagen bakom idéerna för vidare diskussioner.

Klarna-grundaren och bitcoin-profilen lämnade in förslag

Ett förslag som inte gick vidare i processen kom från Klarna-grundaren Victor Jacobsson och medgrundaren av bitcoin-plattformen Btcx, Christian Ander. Tillsammans hade de hjälp av ytterligare tre entreprenörer.

Det som föreslogs var en registerbaserad lösning med Riksbanken som central nod. Konceptet bygde på öppen källkod och digitalt signerade e-checkar, som skulle gå att användas både online och offline.

Tanken var att den som ska betala något signerar en e-check till en viss mottagare. När betalaren eller betalningsmottagaren sedan går online skickas e-checken automatiskt till Riksbanken för signering och validering att betalaren har täckning för checken.

De 19 förslagen som har gått vidare

 • ACC YFL Elite Lmt
 • Accenture
 • Accumulate
 • Bankgirot
 • Cashbutler
 • Chromaway/Sofitto
 • Ecurrency
 • Ericsson
 • Fidesmo
 • Gisecke/Devrient Currency Technology
 • IBM
 • IOTA Foundation
 • Iteam
 • R3
 • Roberto Giori Company
 • Segella
 • Taler
 • Visa
 • Visigon