Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Pressbild/Riksbanken

Privatekonomi

Riskbanken oroas över svenskarnas skulder i förhållande till den disponibla inkomsten. Skulderna fortsätter att öka och överstiger nu 185 procent.

Under onsdagen förra veckan publicerade Riksbanken sin finansiella stabilitetsrapport. I den skriver man att hushållens skulder är det som utgör den största risken mot landets ekonomi.

Hushållens skulder ökar

De svenska hushållens skulder i förhållande till den disponibla inkomsten, det vill säga alla inkomster minus skatt, överstiger nu 185 procent. Av hushållens totala skuld är det bolånen som utgör störst del, 80 procent.

Konsumtionslånen utgör 5 procent av hushållens hela skulder. Däremot står dessa lån för 13 procent av ränteutgifterna. Detta på grund av att räntorna rent generellt är mycket högre för dessa typer av lån än för bostadslån.

 Skuldkvoten har ökat med över 30 procent

Riksbanken skriver också i rapporten om att den gemensamma skuldkvoten för hushållen med bolån ökar. I september förra året låg den på 338 procent. Sedan 2011 är det en ökning med 36 procent.

Det finns dock hushåll vars skuldkvot är ännu högre. 13 procent av hushållen har en skuldkvot på över 600 procent.

Något många bostadsägare inte heller tänker på är att de har indirekta skulder i föreningarnas lån. Föreningsskulderna uppgår idag till 465 miljarder kronor, vilket är en ökning med 41 procent på åtta år.

Riksbanken oroas över svenskarnas höga skulder

Att skulderna hos svenska hushåll fortsätter att öka är oroväckande anser Riksbanken. I dagsläget har det bara vidtagits åtgärder som ska förhindra nya bolånetagare att dra på sig allt för stora skulder i form av amorteringskravet som infördes 2016 och sedan skärptes tidigare i år. Riksbankens chef Stefan Ingves anser dock att man måste göra något för att minska skulderna hos befintliga bolånekunder.

– Någon gång, någon dag kommer man till ett läge där man också måste hantera hela stocken, sade Stefan Ingves, på onsdagens pressträff.