Retro radio och tvObetalda tv-avgifter är en vanlig skuld hos Kronofogdemyndigheten. Foto: BrAt82/Shutterstock.com

Privatekonomi

87 000 personer har tv-skulder till Radiotjänst som uppgår till en summa av 1 027 000 000 kronor skriver Hem och Hyra. Ändå är det en minskning från föregående år då siffran var betydligt högre.

Antalet obetalda tv-avgifter toppar listan på obetalda skulder hos Kronofogden med 87 000 hushåll som har över en miljard i skulder till Radiotjänst.

Antalet obetalda tv-avgifter har minskat

Enligt nya siffror från Kronofogden har visserligen antalet tv-skulder minskat med 6 000 jämfört med föregående år då skulden uppgick till 1 074 000 000 kronor.

Den genomsnittliga skulden ligger på 11 800 kronor, vilket motsvarar ungefär fem års tv-avgifter. Dock är det stora skillnader mellan kommunerna. Den genomsnittliga tv-skulden i orten Bjurholm i Västernorrland uppgår till 16 800 kronor, medan den i Strömstad ligger på knappt 7 900 kronor.

Skulden preskriberas efter fem år

Enligt Kronofogdens analytiker Johan Krantz kommer inflödet av obetalda tv-avgifter att upphöra men man hoppas ändå på att få in fler krav under 2019. Anledningen till att inflödet kommer minska för att sedan upphöra är preskriptionstiden som idag är på fem år. 

De tv-skulder som ligger sedan 2013 kommer raderas under 2019 och 2024 kommer den sista tv-skulden att raderas. Man vet inte hur många av de obetalda tv-avgifterna som till slut kommer att betalas. Dessvärre verkar det som att de flesta kommer att avskrivas.

Obetalda tv-avgifter vanligast hos Kronofogden

Idag toppar antalet obetalda tv-avgifter listan på de vanligaste betalningskraven hos Kronofogden. Eftersom public service i framtiden ska finansieras via skattesedeln skulle det kunna innebära att studielån och obetalda skatteskulder blir den vanligaste kravskulden. 

Enligt Johan Krantz är majoriteten av de som inte kan betala sina tv-avgifter hos Kronofogden för att de inte kan betala och merparten av dem kommer även att bli kvar med andra skulder.