Jeanette Carlsson Hauff. Foto: Handelshögskolan i Göteborg

Banknyheter

Banksektorn ändras snabbt. En stor orsak är den ökade konkurrensen från nischbanker som har förmånliga villkor för exempelvis aktiehandel eller bolån. Ytterligare en tydlig förändring är att svenskarna inte längre känner sig bundna till en bank utan fritt väljer och vrakar. Denna förändring har lett till att 20 procent av alla svenskar har bytt bank bara de senaste tre åren.

Den kanske största förändringen på bankmarknaden är antalet banker som faktiskt konkurrerar. Bara de senaste åren har flertalet nya banker tillkommit, nästan alla av dessa inriktar sig även bara på en specifik marknad. Det här har lett till att de traditionella storbankerna har fått det allt svårare att behålla sina kunder.

Samtidigt som denna förändring har skett har nämligen svenskarna blivit mer öppna till att utforska sina alternativ. Förändringar i IT-system som gör det enklare än tidigare att flytta sina affärer kan vara en förklaring, en ökad medvetenhet hos konsumenterna kan också vara en bidragande faktor.

Jeanette Carlsson Hauff som utrett detta i en rapport från Konkurrensverket tycker i en intervju med Aftonbladet att det är en bra förändring. Hon anser att det är viktigt att kunderna inte fastnar i en bank som inte erbjuder den bästa räntan eller relationen till kunden.

Totalkunderna minskar snabbt hos bankerna

Förändringen som skett i den svenska banksektorn innebär att det inte längre är lönsamt för svenska konsumenter att samla sina affärer hos en bank. Tidigare har det för de allra flesta varit det bästa alternativet, men nu upptäcker allt fler nischbankernas fördelaktiga villkor. Det har gjort att andelen kunder med en bank har sjunkit från 61 procent till 47 procent de senaste åtta åren.

För storbankerna innebär detta troligtvis en stor omställning. Från att tidigare ha kunnat hantera både lönekontot, sparandet och bolånet får man nu enbart en del, om man har tillräckligt bra villkor. För nischbankerna är detta en mycket lovande förändring då de ofta kan upprätthålla bättre villkor inom en specifik sektor.

Hur framtiden för bankerna ser ut i Sverige är ännu mycket oklart. Ett möjligt scenario är att även storbankerna väljer att inrikta sig på specifika områden för att kunna konkurrera på samma villkor. Det kan även vara så att flera hittar tillbaka till de större bankerna för att de föredrar att ha sina affärer samlade.