Privatekonomi

Svenskarna klarar sig i stor utsträckning utan kontanter. Detta framkommer av en undersökning som Riksbanken gjort, där det visar sig att två tredjedelar av de undersökta klarar sig helt utan kontanter. Förändringen i svenskarnas kontantanvändning har gått snabbt och många spår att kontanterna kommer ersättas av en digital valuta inom en snar framtid.

Undersökningen som genomfördes av Riksbanken bestod av en enkätundersökning som 2000 slumpmässigt utvalda svenskar fick svara på. Nytt för i år var att man genomförde 500 intervjuer på landsbygden för att närmare undersöka hur denna grupp upplever kontanter som betalningsmedel.

Resultatet av undersökningen var entydigt, de allra flesta svenskar använder mindre kontanter. Mer än två tredjedelar av alla tillfrågade klarade sig helt utan kontanter och 40% hade inte använt kontanter under den föregående månaden.

Kontanthantering och bankuttag minskar kraftigt

Att svenskarna använder mindre kontanter syns även i handeln och i bankontoren. Sedan 2011 har bankkontoren med kontanthantering sjunkit med nästan 60% rapporterar SvD. Förändringarna syns även i antalet uttag som svenskarna gör i bankomater.

Jämfört med 2006 har antalet uttag som görs i bankomater halverats. Utöver detta så har storleken på uttagen minskat med ungefär lika mycket, vilket gör att betydligt mindre kontanter finns i omlopp. Det finns dock vissa grupper som fortfarande använder kontanter i större utsträckning, som äldre och de som bor på landsbygden.

Äldre och de som bor på landsbygden använder mer kontanter

I år genomförde Riksbanken intervjuer med personer bosatta på landsbygden just för att undersöka detta fenomen. Vid dessa intervjuer fann man exempelvis att siffran för hur många som använde kontanter vid sitt senaste köp var hela 20%.

Undersökningen fann även att 35% var emot en minskad kontantanvändning. Att olika grupper i samhället använder olika betalningsmedel syns även när man jämför åldersgrupper. Även äldre använder nämligen i stor utsträckning kontanter.

För de som var 65-84 år gamla fann man att 80% använde kontanter under föregående månad. Ett litet antal (26%) använde sig av digitala betalningstjänster som Swish, medan denna siffran bland yngre vuxna är runt 80%.

För att den svenska kontanthanteringen ska minskas eller försvinna helt krävs med andra ord att alla är överens om förändringen. Tills alla grupper i samhället har funnit betalningslösningar som de är nöjda med kommer troligtvis kontanthanteringen att fortfarande vara en viktig del av Sveriges betalningslösningar.