Människor i rörelse i en storstad tittar i butiksfönster.Den svenska smittskyddsstrategin verkar vara mer skonsam för landets ekonomi jämfört med andra länder där skönhetssalonger, restauranger och andra butiker tvingats stänga. Foto: bellena/Shutterstock.com

Banknyheter

Den svenska ekonomin ha klarat sig bättre än flera andra länders ekonomier, åtminstone om man ser det kortsiktigt. Men enligt flera ekonomer kommer det att dröja innan vi får svar på det, skriver SvD Näringsliv.

Coronastategin i Sverige har skapat rubriker över hela världen. När det diskuteras kring coronakrisens ekonomiska effekter nämns den svenska ekonomin i mera positiva ordalag. Men än så länge dröjer det innan vi har facit.

Svensk ekonomi gynnas av försiktighet i stället för lockdown

Sverige har till skillnad från många andra länder inte infört en total lockdown där bland annat restauranger, frisörer och butiker har tvingats stänga för att hindra smittspridningen. Kortsiktigt ser det ut som att svensk ekonomi klarar av krisen bättre än många andra länder där total lockdown har införts. 

Enligt Swedbanks tillförordnade chefsekonom, Andreas Wallström, ser det ut som att svensk ekonomi kommer att klara sig bättre än många andra europeiska länder. Den svenska strategin har gett svenskarna tillåtelse att röra sig mer fritt vilket gör att det kommer att finnas kvar en viss konsumtion.

Det är inte bara Andreas Wallström som är inne på det spåret. Nordeas chefsekonom, Annika Winsth, anser att modellen har fungerat trots att svensk ekonomi blöder. Nordea har kunna hålla öppet och kortsiktigt har modellen tjänat banken ekonomiskt.

Kortbetalningarna minskade men inte lika mycket som man befarat

När det gäller kortbetalningarna minskade den privata konsumtionen med 17 procent i Sverige under perioden 6 till 19 april i år jämfört med samma tidsperiod 2019. Tar man bort inköp i livsmedelsbutiker minskade konsumtionen med 27 procent. Minskningen var enligt Andreas Wallström mindre än vad man befarat.

Flera bedömare vill dock poängtera att det kommer att dröja innan det går att göra en utvärdering av de olika smittskyddsstrategierna.

Hårdare åtgärder gör det svårare att återgå till mer normalt läge

Smittskyddsåtgärderna har gått längre i bland annat Norge och Danmark där man stängt ner förskolor, grundskolor, restauranger och många andra verksamheter inom tjänstesektorn. Men där har stödåtgärderna till företagen varit mer generösa än i Sverige.

Svårigheten för de länder som har infört väldigt hårda restriktioner blir att häva restriktionerna på ett bra och balanserat sätt för att inte riskera att smittspridningen eskalerar på nytt.

Än så länge är det svårt att säga vilken strategi som varit bäst för ekonomin. Det vet vi först när vi har tagit oss ur den här krisen.