miniatyrmänniskor som står på myntstaplar som är olika höga.Hushållens inkomster har över en längre tid ökat. Störst ökning har lönehushållen. Foto: Hyejin Kang/Shutterstock.com

Privatekonomi

Hushållens ekonomi och hur mycket du får kvar i plånboken påverkas av de beslut som Sveriges politiker fattar. Över tid har merparten av alla hushålls inkomster ökat. Lönehushållen är de stora vinnarna, men även för Sveriges pensionärer har inkomsterna ökat, skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Över tid har de flesta hushållens inkomster ökat. Framför allt är det lönehushållen som är de stora vinnarna där inkomsterna under de senaste åren har ökat med 40 procent. Man kan också se att de disponibla inkomsterna också har ökat till följd av olika politiska beslut. Även pensionärerna har fått högre inkomster. Enligt beräkningar från Swedbank har pensionärernas inkomster ökat med 20 procent. 

Swedbanks jämförelseanalys visar att politiska beslut påverkar hushållens ekonomi

Att jämföra hushållens inkomster med deras disponibla inkomster är ett sätt att se hur mycket de politiska besluten faktiskt påverkar hushållens plånböcker. Enligt Swedbanks privatekonom Arturo Arques visar Swedbanks analys att de politiska besluten spelar en mycket stor roll för hushållens ekonomi. 

För lönehushållen har realinkomsten, det vill säga inkomsten justerad före inflation, sedan 2004 ökat med cirka 30 procent före skatt. För inkomstpensionärerna har realinkomsten ökat med tre procent, men för garantipensionärer är inkomsten oförändrad.

Skatter och bidrag påverkar hushållens disponibla inkomst

Politikerna påverkar hushållens plånböcker genom att höja eller sänka skatter och bidragsnivåer och det gäller framförallt hushåll med lägst inkomster som garantipensionärer. Även om marginalerna är små har de till följd av höjt bostadstillägg och skattesänkningar mer pengar i plånboken i dag än vad de hade 2004.

De senaste 15 åren har politiken haft en stor påverkan på de flesta hushåll där den disponibla inkomsten för lönehushållen har ökat med 35 till 50 procent, vilket är den största inkomstökningen.  

Vidare har skatten på både arbetsinkomst och pension sänkts under de senaste 15 åren. Samtidigt har det skett en höjning av underhållsstöd, barnbidrag och bostadsbidrag till barnfamiljer. Även pensionärernas bostadstillägg har höjts, samt ersättningen till arbetslösa.