Foto: Roland Magnusson / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Banknyheter

Sveriges sju största banker investerar pengar i företag som kränker mänskliga rättigheter. Bankerna har investerat över 5 miljarder kronor i bolagen som även för med sig en negativ påverkan på miljön.

Sju av Sveriges största banker fortsätter att investera pengar i företag som kränker mänskliga rättigheter, det visar en rapport från Amnesty International. Rapporten är en uppföljning av rapporten Irresponsible Investments, från 2015.

– Det brister både i bankernas processer för att hantera företag som kopplas till människorättsproblem och i transparensen. Samtidigt märks en positiv utveckling, som ökade interna resurser på hållbarhetsarbetet och ett förbättrat påverkansarbete, säger Ulrika Sandberg, på Amnesty International i Sverige.

Sex företag har undersökts i studien

I studien ingår sex företag som är kända för att kränka mänskliga rättigheter och ha en negativ miljöpåverkan. Ett företag som ingår i studien är oljebolaget Shell som bidragit till en stor miljökatastrof i Nigeria utan att städa upp efter sig.

Även biltillverkaren Renault ingår i studien. Företaget har använt kobolt från Kongo i batterierna som används i sina elbilar. Inom koboltbrytningen i Kongo är det vanligt med barnarbete.

De övriga företagen som ingår i studien är Goldcorp, DowDuPont, Vedanta Resources och det finsk-svenska skogsföretaget Stora Enso.

– Det här handlar om stora globala företag som inte agerat tillräckligt för att komma tillrätta med att de bidrar till allvarlig negativ inverkan på mänskliga rättigheter och långvarig miljöförstöring, säger Ulrika Sandberg.

Bankerna har totalt investerat över 5 miljarder

Hur mycket de olika bankerna har investerat i de sex företagen varierar. Totalt har de sju bankerna investerat 5,4 miljarder kronor i bolagen.

Mest pengar har Nordea och Swedbank investerat i företagen. Däremot har Swedbank varit den bank som drivit på för att få företagen att ta ansvar. Nordea och Swedbank har tillsammans bidragit med 4 miljarder kronor.

Minst pengar har kommit från SEB.