Ingång till ICA Supermarket.Inflationen exklusive energipriser steg i januari. Det är främst priserna på livsmedel och kläder som har ökat. Foto: Caroline Ericson/Shutterstock.com

Inflation

I måndags kom nya inflationssiffror från SCB, och tyvärr såg det inte positivt ut. Den nye riksbankschefen Erik Thedéen konstaterade i ett penningpolitiskt tal i dag att den höga inflationen fortsätter vara en utmaning, enligt en artikel i SvD Näringsliv.

Det var på ett seminarium om fastighetsbranschen i förmiddags som Erik Thedéen höll sitt penningpolitiska tal. Han pratade bland annat om inflationen, som just nu ligger långt ifrån målet på 2,0 procent.

Just nu är vi i en period med höga räntor och hög inflation, och Riksbankens uppgift är att den perioden ska bli så kort som möjligt, säger Thedéen.

Inflationen exklusive energipriser steg i januari

I måndags kom det nya inflationssiffror från SCB. De visade att den totala inflationen sjönk till 11,7 procent i januari, enligt måttet KPI. Om man däremot bortser från energipriserna steg inflationen från 8,4 procent till 8,7 procent. Det var inte var marknaden hade förväntat sig.

Thedéen säger att det framför allt är livsmedel och kläder som har ökat i pris.

Inför nästa räntebesked i april kommer Riksbanken dock få in fler siffror, så även om det lutar mot ytterligare räntehöjningar kan saker ändå förändras.

Sveriges ekonomi bedöms som sämst i EU

Enligt EU-kommissionens vinterprognos går Sveriges ekonomi sämst av alla EU-länder, och man tror att den kommer krympa ännu mer under 2023. Men Erik Thedéen menar att det är ett överdrivet konstaterande.

– Att utmåla Sveriges ekonomi som den sämsta i Europa är att ta i.

Utvecklingen för bostadsmarknaden och svenska kronan

Thedéen talade även under seminariet om utvecklingen för bostadsmarknaden och den svenska kronan. Bostadspriserna har under ett års tid fallit rejält, tio procent ner för bostadsrätter och tolv procent ner för villor. Men riksbankschefen tycker inte det är någon bostadskrasch, utan en relativt lugn nedgång.

Han kommenterade även att de svaga kronan är problematisk för inflationen och att Riksbanken därför vill se att kronan stärks. Det har den också gjort sedan det senaste räntebeslutet. Men Riksbanken har inget mål att kronan ska ligga på ett specifikt värde.