Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på KI, ifrågasätter SCB:s prognos. Foto: Pressbild.

nyheter

SCB presenterade under måndagen snabberäkningen av BNP för det andra kvartalet. Siffrorna som är mer positiva än många väntat sig, med en tillväxt på 3,3 procent, möter dock kritik från bland annat Konjunkturinstitutet.

BNP väntas stiga under det andra kvartalet av 2018. Beskedet som välkomnades av finansminister Magdalena Andersson kritiseras dock av experter. En av de största invändningarna är att importen troligtvis är underdriven. Detta rapporterades av SvD.

Snabbräkningen som presenterades kan mycket väl vara överdrivet positiv. Av de senaste 10 rapporterna har enbart en representerat det verkliga utfallet.

Stark tillväxt enligt SCB:s beräkningar

Beräkningarna av BNP som genomförts av SCB visar på en fortsatt positiv utveckling i ekonomin. Detta trots att USA diskuterar utvidgade tullar och oroligheter i omvärlden.

Ekonomin väntas stärkas, med en stärkt valuta och högre räntor. Om denna tillväxt skulle hålla i sig skulle troligen även en räntehöjning från Riksbanken vara att vänta.

Tänk på! De positiva siffrorna som presenterades behöver inte stämma, flera av snabberäkningarna har tidigare varit missvisande.

Men så behöver inte vara fallet, då beräkningarna enligt många inte är tillförlitliga. Trots att Magdalena Andersson välkomnade siffrorna varnade även hon för att genomföra förändringar i ekonomin baserat på rapporten.

Siffrorna tros vara överdrivna av Konjunkturinstitutet

Sammanställningen av SCB möter hårt kritik av bland annat Konjunkturinstitutet. I en intervju med Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på KI, säger hon att prognosen för importen kan ifrågasättas.

Hon anser att importen kan tänkas öka till följd av ett fullständigt kapacitetsutnyttjande, medans prognosen från SCB beräknar en nedgång i importen. En ökad import skulle totalt sett minska BNP vilket kan innebära att siffrorna som presenterats är överdrivet positiva.

Flera ekonomer har även talat om att ekonomin befinner sig i en inbromsning, inte i en tillväxtfas. Om denna analys stämmer återstår att se, siffrorna för reellt BNP 2018 kommer dock att dröja betydligt längre.