Människor shoppar på Drottninggatan i Stockholm.Att BNP har sjunkit beror till stor del på minskad konsumtion. Foto: The Art of Pics/Shutterstock.com

Ekonomi

Trots hög inflation och stundande lågkonjunktur har Sveriges ekonomi sett stark ut. Just därför trodde ekonomerna att Sveriges BNP skulle öka något i slutet av 2022. Men så blev det inte – i stället sjönk BNP (bruttonationalprodukten) med 0,5 procent, enligt en artikel i SvD Näringsliv.

Enligt en sammanställning från Bloomberg räknade ekonomerna med att BNP skulle öka med 0,2 procent. Men så blev det alltså inte.

Jämfört med november 2022 sjönk BNP med 0,5 procent i december 2022. Jämför man med december 2021 är BNP 1,8 procent lägre nu.

Beror till stor del på svag konsumtion

Olle Holmgren, ekonom på SEB, säger att den svaga konsumtionen är en stor orsak till BNP-fallet. En annan orsak är att företag har byggt upp stora lager som sedan inte har använts på grund av låg efterfrågan.

När företag fortsätter producera och bygga upp lager även om efterfrågan inte finns brukar det sedan snabbt slå om till minskad produktion.

Svensk ekonomi var bättre än förväntat

I oktober och november förra året såg svensk ekonomi starkare ut än vad man hade trott. Därför kom BNP-siffran som en stor överraskning för många ekonomer.

– Det här var en rejält svag siffra. Betydligt svagare än vad vi hade förväntat oss, säger Olle Holmgren till SvD.

Tror att Riksbanken ändå kommer höja räntan

I ljuset av den låga BNP-siffran undrar många säkert vad det här innebär för reporäntan, som ju påverkar bolåneräntorna. Enligt Olle Holmgren är siffran något lägre än vad Riksbanken har prognostiserat. Men han tror inte att det påverkar planerna på att höja räntan. Han tror därmed att räntan kommer höjas 50 punkter i februari enligt plan.

På sikt tror han dock att det här pekar på att vi är på väg mot en topp när det kommer till räntan.

– Men inflationen ser fortsatt oroande ut så risken är att det kan komma ytterligare någon höjning senare under våren, påpekar han till sist.