Svenska bankerna presterade bra i EU:s stresstester. Foto: Vytautas Kielaitis, Paul2015, Stefan Holm / Shutterstock.com

Banknyheter

Sedan finanskrisen 2008 har storbankerna behövt samla på sig mer pengar för att klara en ny kris på bättre sätt. Enligt Finansinspektionen visar bankerna just nu upp bra motståndskraft. Detta ifrågasätts dock av SvDs krönikör Patricia Hedelius.

Europeiska banker har stresstestats för att se hur väl bankerna klarar sig vid en ny finanskris. Ansvariga för testet är EBA, Europeiska Bankmyndigheten och ESRB, europeiska styrelsen för systematisk risk.

Efter att testerna genomfördes gick Finansinspektionen ut med informationen om att de svenska storbankerna visat upp en imponerande motståndskraft.

SvD:s krönikör Patricia Hedelius är däremot inte så imponerad av testerna som föreställer en påhittad domedagskris.

Länderna designar sina egna stresstester

Varje enskilt land ansvarar själva för att sätt ihop ett test som ska föreställa domedagen. I Sveriges fall handlade det om en kollaps av den svenska bostadsmarknaden medan det i Storbritanniens fall handlade om en hård Brexit.

Patricia Hedelius är mycket kritisk till utformandet av testerna. Att simulera och testa tycker hon är bra men hon menar samtidigt att det är svårt att få till ett test som visar på vad som kommer hända i framtiden. Fel simulering och testet säger ingenting om vilka risker varje land står inför.

Det går inte jämföra banker som ställs inför olika scenarion

EBA och ESRB har efter genomfört test jämfört bankernas resultat med varandra. Det är ytterligare något som Hedelius ställer sig kritisk till. Det går inte att jämföra motståndskraften om olika länder ställs inför olika scenarion menar hon.

Hon tycker att testerna ska designas om för att faktiskt tillföra något värde. Annars riskerar vi stå oförberedda när krisen är här.

Svenska banker har ingen motståndskraft enligt Riksbanken

Vid sidan av EU:s stresstester har Riksbanken presenterat sin finansiella stabilitetsrapport. Den visar att motståndskraften kanske inte alls är så bra hos svenska banker. Vid en kris riskerar bankerna få brist på både svenska kronor och utländska valutor. Enligt Riksbankens bedömning har bankerna bara en buffert som räcker i tre dagar.

Dessutom är bankerna så pass involverade i varandra att om en bank faller riskerar resten att falla med.