Ung man sitter och analyserar siffror vid tre olika dataskärmar.Det är svårt att förutspå hur börsen och aktiemarknaden kommer att gå oavsett om du är finansiell expert, medlem i Aktiespararna eller student. Foto: G-Stock Studio/Shutterstock.com

Ekonomi

Ny studie från Handelshögskolan visar att finansiella experter, aktiesparare och studenter är lika dåliga på att prognostisera börsens framtid. Enligt forskare kan det var en förklaring till börsens sena reaktion på coronakrisen, skriver Civilekonomen.

Forskaren Magnus Jansson har undersökt hur stor betydelse finansiell expertis har för att kunna förutsäga aktiers värdeutveckling. I sin studie fick finansiella experter, medlemmar i Aktiespararna och studenter prognostisera börsens utveckling efter tre månader och efter två år.

Ingen skillnad i resultatet mellan grupperna

Resultatet mellan de olika grupperna visade att det inte fanns någon avgörande skillnad när det gällde börsens utveckling under de olika tidsperioderna. Det är svårt att förutspå börsens och aktiemarknadens utveckling oavsett om du är proffs eller en glad amatör.

Den finansiella expertisen har däremot betydelse när det gäller riskbedömningar av aktieindex och garantera riskjusterad avkastning.

Även experter har svårt att förutspå aktiemarknaden 

Enligt Magnus Jansson verkar det som att teorin om aktiemarknadens effektivitet stämmer på det stora hela. Att förutspå aktiemarknaden är svårt även under en kortare tidsperiod oavsett om du är expert inom området eller amatör.

Att ha kunskap och erfarenhet kan till och med vara en nackdel. Informationen som man har samlat in har oftast inte någon betydelse för att kunna säga hur det ska gå på aktiemarknaden. Enligt Magnus Jansson kan det i många fall riskera att man överskattar sin egen förmåga.

Enligt Magnus Jansson skulle det kunna förklara varför reaktionerna på aktiemarknaden på grund av coronakrisen kom så sent. Aktiekurserna låg stabilt långt in in i coronakrisen tills de plötsligt föll rejält.

Finansiella experter bör kunna förutse riskerna

Det kan vara svårt att förutsäga aktiemarknaden speciellt i just det här fallet med tanke på att coronaviruset är ett helt nytt virus som inte följer några ekonomiska modeller.

Finansiell expertis handlar samtidigt om att vara generalist och kunna skapa sig en helhetsbild om både aktiemarknaden och ekonomin och värdera hur de under tid kommer att påverkas och förbereda sig för det och skapa handlingsutrymme.