Nyproducerade flerfamiljshus med fasadfärger i gult och orangeRiksrevisionens granskning av nyproducerade bostadsrätter visar att konsumentskyddet är så svagt att köpare kan drabbas av personlig konkurs om räntan höjs. Foto: pownibe/Shutterstock.com

Privatekonomi

Konsumentskyddet på nyproducerade bostäder är så svagt att köpare kan riskera personlig konkurs. Det visar Riksrevisionens granskning av nyproduktion, skriver SvD Näringsliv.

Riksrevisionen presenterade på torsdagen en granskning som gjorts av nyproducerade bostäder. Granskningen visar att konsumentskyddet är så svagt att köpare kan drabbas av personlig konkurs.

Det finns faktiskt exempel på att föreningar och köpare har drabbats illa när de har köpt nyproducerade bostäder. 

Avgiftschock för nya föreningar om räntan höjs

Riksrevisionen har testat nya föreningars räntekänslighet som visar att en höjning av räntan kan räcka för att månadsavgiften nästan dubbleras.

När man har jämfört nya föreningar och dragit av driftskostnaderna och sparat en marginal för underhållskostnader var det vissa nya föreningar med höga lån som åkte på en rejäl avgiftschock. 

Enligt Johannes Österström, som har lett granskningen, behöver en del föreningar höja avgifterna med 10 procent och andra med hela 80 procent om räntan höjs med 2 procent. Det är alltså stora skillnader mellan föreningarna.

Saknas samsyn mellan Boverket och intygsgivare

Några av de konkreta brister som Riksrevisionen har uppmärksammat är att Boverket saknar samsyn när det gäller de intygsgivare som godkänner byggföretagens ekonomiska planer för de nya föreningarna.

Enligt Johannes Österström kan man konstatera att det saknas en helhetssyn på vad som är en hållbar föreningsekonomi när man har talat med Boverket och intygsgivare. Detta beror främst på en otydlig lagstiftning.

Prisfall kan slå hårt mot privatekonomin

Prisfallet under 2017 är det som fått Riksrevisionen att påvisa att prisfall kan skapa ödesdigra scenarion. Även flera jurister som Riksrevisionen har talat med kan vittna om klienter som har hamnat i väldigt tråkiga situationer.

Om priserna faller på nytt som de gjorde under hösten 2017 står köparnas privatekonomi på spel. Det visar ett exempel i granskningen som Riksrevisionen har gjort. 

Enligt Johannes Österström kan det lätt bli stora svängningar i kalkylerna hos köparna, och då kan köparna riskera att hamna i personlig konkurs.

Lagen är inte anpassad för nyproduktion

Johannes Österström kan konstatera att lagen inte är anpassad för nyproducerade bostäder eftersom det inte finns något tydligt ansvar för någon myndighet när det gäller tillsyn av konsumentskydd för nyproducerade bostadsrätter.