Coronavirusets framfart har stor påverkan på världsekonomin. Det har bland annat resulterat i att den svenska kronan har sjunkit i värde. Foto: OSORIOartist/Shutterstock.com

Räntor

Den svenska kronan har fallit fritt under de senaste veckorna. Att valutan förlorar allt mer värde beror på Coronaviruset och osäkerheten som råder i världen för tillfället. Att kronan tappar värde behöver som Johan Carlström skriver däremot inte bara vara negativt. 

I takt med att Coronaviruset har spridit sig över världen har även den svenska kronan sjunkit i värde. Under de senaste dagarna har växelkurserna mot dollarn och euron återgått till nivåer som rådde under finanskrisen, eller lägre. 

Att kronan tar en så hård smäll av virusets framfart är inte oväntat. När en händelse påverkar världsmarknaden i stor utsträckning brukar såväl hushåll som banker ta sin tillflykt till tryggare investeringar, som större valutor. Följden blir att mindre, och därmed osäkrare valutor som kronan, tappar värde mot de mer handlade valutorna. 

Den svenska kronan är historiskt svag 

Coronakrisen har redan lämnat sina spår på den svenska ekonomin. I skrivande stund är kronans växelkurs historiskt låg mot såväl dollarn som euron. Detta trots att den nyligen fick ett lyft av den amerikanska centralbankens stimuleringspaket. Ett lyft som tyvärr blev kortvarigt då krisen fortsätter att förvärras. 

Den negativa trenden beror troligtvis på att många flyr till säkrare investeringar än just den svenska kronan. Som följd har kronan minskat i värde, i likhet med flera andra mindre valutor. 

En lägre växelkurs är dock inte bara negativt. Tvärtom är det på många sätt ett skydd mot en djupare lågkonjunktur framöver, vilket är en anledning till att vi har en rörlig växelkurs. 

Svag valuta ger dyrare import

Att kronan sjunker i värde jämfört med de stora valutorna ger konsekvenser för hela det svenska samhället. De uppenbart negativa effekterna är att det blir dyrare för svenskar och svenska företag att importera varor.

Exempel: Även om priset på ett paket pasta från USA är oförändrat i dollar (3 USD) blir det dyrare för en svensk när växelkursen sjunker. Det beror på att du ena dagen kan ”köpa” 3 USD för 30 kronor, men nästa dag kostar lika många dollar 35 kronor när växelkursen har sjunkit.

Eftersom import till Sverige vanligtvis betalas i det exporterande landets valuta blir varorna relativt sett dyrare. Det vill säga att även om priset i dollar för Amerikansk olja inte förändras, blir den dyrare för svenskar som tvingas växla sina kronor mot dollar. 

Billigare krona ökar exporten 

Det som kan sägas vara ljuset i tunneln för den svenska ekonomin är att en billig krona även stimluerar produktionen i landet. När den svenska kronan sjunker i värde blir nämligen våra varor relativt sett billigare för andra länder att köpa in, vilket ökar exporten. 

Om situationen kring Coronaviruset lugnar ner sig bör det alltså finnas goda chanser för den svenska industrin att återhämta sig. Om kronan fortsätter att tappa i värde är det däremot inte otänkbart att Sverige tvingas sätta in mer drastiska åtgärder.