Federal Reserve utvändigt i Washington, USA.Amerikanska centralbanken Federal Reserve kommer med största sannolikhet sänka räntan för tredje gången i år. Foto: Thomas Barrat/Shutterstock.com

Räntor

Marknaden tror att USA:s centralbank kommer att sänka räntan. Styrräntan förväntas sänkas med 0,25 procentenheter och landar i intervallet 1,75 till 2,0 procent, rapporterar CNBC.

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, sänker med största sannolikhet räntan för tredje gången i år. Anledningen till en räntesänkning är det dämpade inflationstrycket och osäkerheten i den globala ekonomin. Marknaden förväntar sig en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter, vilket gör att räntan landar i intervallet 1,75 till 2,0 procent.

Ledamöterna i Fed inte helt eniga

Fem av medlemmarna i kommittén godkände räntesänkningen och ansåg att man inte ska göra någon ytterligare räntesänkning under året. Sju av medlemmarna i kommittén ansåg att räntan borde sänkas ytterligare en gång i år. Kommittén har inte varit helt eniga. I september röstade tre av de tio medlemmarna i kommittén mot en räntesänkning.

I juli sänkte Fed räntan för första gången på elva år och i september sänktes räntan ytterligare. Nu väntas en tredje räntesänkning. Räntesänkningarna har kritiserats av Donald Trump, som anser att Fed och Jay Powell har misslyckats och att de inte har något vett, inget mod eller någon vision. 

Spekulationerna har stärkt dollarn

För dollarn har spekulationerna om en räntesänkning varit positiv eftersom dollarn stärktes till den högsta nivån mot den japanska yenen på två månader.

Enligt den japanska investmentbanken Daiwa Securities valutastrateg, Yuko Ishizuki, ingår redan en räntesänkning från Fed i prissättningen av dollarn. Om Fed signalerar att det inte kommer att ske några fler räntesänkningar i år kan dollarn fortsätta att stiga.

Börjar ske en inbromsning i den amerikanska ekonomin

Oron för USA:s handelskrig med Kina och EU har börjat påverka den amerikanska ekonomin negativt. Tjänstesektorn har pressats och i tillverkningsindustrin har aktivitetsnivån fallit till den lägsta nivån sedan finanskrisen. Även hushållen har börjat dra i bromsen visar konsumtionsstatistiken.

Samtidigt slår börserna rekord i New York och arbetslösheten är rekordlåg då den är nära den lägsta nivån på 50 år.