Bild på Riksbankshuset tagen nerifrån mot en blå himmel.Riksbanken höjde styrräntan mer än vad många trodde och hoppades på. Beslutet har fått en del kritik. Foto: Pressbild/Riksbanken

Räntor

I dag kom Riksbanken med sitt nya räntebesked, och precis som väntat höjdes styrräntan. Dock blev höjningen större än många ekonomer hade förväntat sig. Många trodde och hoppades på 0,25 procentenheters höjning, men det blev 0,5. Totalt ligger räntan nu alltså på 3,5 procent. SvD Näringsliv skriver om de starka reaktionerna på detta.

Riksbanken var inte heller helt enig om hur mycket räntan skulle höjas. Två av ledamöterna ville höja med 0,25 procentenheter för att sedan eventuellt höja ytterligare senare i år.

Riksbankschef Thedéen motiverar höjningen med att inflationen är alldeles för hög och att den underliggande inflation är högre än vad man hade förväntat sig.

Flaggar för ytterligare höjning senare i år

Under dagens presskonferens flaggade Thedéen också för att räntan kan höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september. Men detta beror förstås helt på vad man får in för data under tiden. Om inflationen fortsätter att vara högre än förväntat kan Riksbanken höja räntan ännu mer.

SvD ställde frågan om vi kan utgå ifrån att räntan stannar på samma nivå efter det. Thedéen svarar nekande på den frågan och menar att det här är den bästa prognosen de kan ge just nu.

Bedömer att inflationsmålet nås under 2024

Enligt Riksbankens prognoser kommer räntehöjningen göra att inflationen sjunker det här året. De tror också att vi kommer vara tillbaka på inflationsmålet på 2 procent någon gång under år 2024.

Om så sker kan räntan möjligtvis sänkas något under 2025 eller 2026. Men denna prognos är förknippad med ”exceptionellt stor osäkerhet” enligt Thedéen.

Kritiska röster höjs

Flera personer har kritiserat räntebeslutet. LO hävdar att inflationen främst beror på höga elpriser och kriget i Ukraina, och därför är räntehöjningar inte ett effektivt sätt att lösa problemet. Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tror att lågkonjunkturen kan förvärras av höjningen.

Både LO och Svensk Näringsliv lyfter fram de löneavtal som har tagits fram av facken och arbetsgivarna. Avtalen innebär löneökningar på 7,4 procent över en period på två år. Detta tycker Sven-Olof Daunfeldt visar att parterna har varit ansvarstagande med att inte driva på inflationen med lönerna. Därför bör Riksbanken har gått långsammare fram.

Thedéen håller med om att löneavtalet är utmärkt, men framhåller att det är just därför Riksbanken är mån om att få ner inflationen till två procent. Eftersom man har utgått ifrån att inflationen kommer landa på den nivån under avtalsförhandlingarna är det extra viktigt att Riksbanken lyckas med det.