åsa lindhagen, jämställdhetsministerDelrapporten om skillnaden i livsinkomster kommer att bli till hjälp i regeringens arbete för jämställdhet, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Privatekonomi

3,2 miljoner kronor. Så mycket mer tjänar män under sin livstid än kvinnor gör, enligt en delrapport från Kommissionen för jämställda inkomster. Det här är inte okej, tycker jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. I slutet av året ska kommissionen lämna förslag på vad myndigheter och regering kan göra för att ändra på saken.

Det finns ett väldigt stort gap mellan livsinkomsten för kvinnor och livsinkomsten för män i Sverige. Det konstaterar Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, i ett pressmeddelande från regeringen.

Kommissionen för jämställda inkomster utreder frågan

Den stora inkomstskillnaden framgår i en delrapport som tagits fram av Kommissionen för jämställda inkomster. Det är en kommission som sedan i mars 2020 har i uppdrag från regeringen att öka jämställdheten på lång sikt när det gäller kvinnors och mäns ekonomi.

I sin delrapport har kommissionen kartlagt och analyseras hur stödåtgärder från staten fördelas mellan könen. Dessutom har kommissionen gjort en översyn av hur myndigheter informerar och vägleder kvinnor respektive män i ekonomiska frågor.

3,2 miljoner kronors skillnad i livsinkomst

Kommissionen uppskattar att det skiljer 3,2 miljoner kronor i livsinkomst mellan könen. Så kan det inte få fortsätta, menar Åsa Lindhagen.

– I kommissionens delredovisning kan vi se att myndigheters verksamhet kan påverka jämställdheten i samhället. Jag välkomnar rapporten som blir ett viktigt underlag för regeringen i det fortsatta arbetet, säger hon i regeringens pressmeddelande.

Förslag för att främja jämställdhet ska lämnas i december

Vidare ser Åsa Lindhagen fram emot att också ta del av slutrapporten från kommissionen senare under året. Denna slutrapport ska lämnas in i december månad 2021. 

I slutrapporten ska kommissionen ge förslag på vilka åtgärder som staten kan ta till för att främja jämställda löner, livsinkomster och fördelning av offentligt stöd. Även jämställdhet på arbetsplatser är en fråga som ska tas upp.

Det är fyra personer som sitter med i Kommissionen för jämställda inkomster: Mahmood Arai, Lise Bergh, Sture Nordh och Nina Åkerblom Wikner.