Villa i rött tegel.Litet utbud och stor efterfrågan på villor har lett till att villapriserna ökat rejält under det senaste året. Även priserna på bostadsrätter har stigit men inte lika dramatiskt som villapriserna. Foto: a40757/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden är fortfarande stekhet. Efterfrågan på villor är rekordhög och enligt Valueguards Hox-index fortsatte villapriserna att stiga under februari, skriver Dagens Nyheter.

Under ett år har villapriserna stigit med nästan 17 procent. I februari i år var prisökningen på villor 2,3 procent, enligt Valueguards index för alla privatägda bostäder i Sverige. Villaindex steg med 2,8 procent och bostadsrättsindex steg med 1,6 procent. För en enskild månad är det höga tal. 

Coronapandemin bidragande till ökat tryck på villamarknaden

En förklaring till den heta bostadsmarknaden med rejält stigande priser kan vara coronapandemin. I en kommentar underströk Valueguard att prisökningen gäller från februari 2020, en månad innan pandemin var ett faktum.

När det gäller det enorma intresset för villor är pandemin en av faktorerna som påverkat villapriserna. Köparna vill ha större bostäder i förväntan om att de även i framtiden kommer att arbeta hemifrån i en större utsträckning.

Hög efterfrågan – litet utbud

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings vd, Marcus Svanberg, anser inte att det är en hållbar utveckling på sikt. I en kommentar till Dagens Nyheter säger han att det borde bli en bättre balans nu under våren då allt fler lägger ut sina hus till försäljning även om det är en rekordhög efterfrågan just nu.

Även Erik Olsson Fastighetsförmedling uttrycker en försiktig varning. Bostadspriserna har ökat mer än lönerna under en tid. Det är ett tecken på att allt fler vill låna mer och närmar sig gränsen för hur mycket de får låna. 

Störst prisökning i Malmö på villor och bostadsrätter

När det gäller bostadsrätter har prisökningen varit mer måttfull. I Sverige ligger snittökningen på 5,8 procent under 12 månader. Tittar man på storstadsregionerna var ökningen 4,9 procent i Stockholm, i Göteborg 3,9 procent och 9,3 procent i Malmö. 

Om man jämför prisutvecklingen från januari till februari steg priserna på bostadsrätter i snitt med 1,6 procent, medan villapriserna steg med 2,8 procent. Störst var prisökningen på villor i Malmö där priserna steg med 6,2 procent. I Stockholm steg priserna med 4,4 procent och i Göteborg 0,5 procent.