Tips & råd

För dig som planerar att ta körkort kan det snart komma ett nytt sätt att finansiera detta. Hösten 2018 planeras det nämligen att ges möjlighet för arbetslösa att ta CSN-lan till körkort. För många som tidigare inte kunnat finansiera körkortet kan detta vara ett mycket bra alternativ. För dig som vill ta körkort innan dess finns det även i nuläget flera sätt att finansiera körkortet som kan passa dig.

Endast vissa kommer kunna få CSN-lanet

Det nya initiativet avser att hjälpa arbetslösa att ta körkort genom att betala dessa genom studiemedel. CSN-lan som denna form av studielån kallas ges i vanliga fall i samband med högre studier och avser att vara ett mycket billigt lån. Dels har de en lång återbetalningstid och även mycket låg ränta. Detta gör lånet fördelaktigt för de som annars inte kunnat finansiera sitt körkort.

Tänk på! Hur denna form av statliga bidrag kan komma att se ut är ännu oklart, men troligtvis kommer det ställas flera krav på låntagaren. Om du inte kan få CSN-lanet kan du finansiera ett körkortet genom ett litet lån eller stort lån.

Exakt hur finansieringen av körkorten kommer att se ut är ännu oklart men troligtvis kommer det innebära flera restriktioner och krav på låntagaren. Hur stora belopp som kommer vara möjliga att låna är inte heller säkerställt och det kan innebär att vissa kan behöva ytterligare pengar utöver CSN-lanet.

Ett vanligt privatlån kan finansiera körkort

För den som vill ta körkortet innan bidraget kan komma att träda i kraft, eller som inte kan få CSN-lanet, finns det flera sätt att finansiera ett körkort. Detta innebär att du inte nödvändigtvis behöver vänta på att denna statliga utlåning införs. Om du är arbetslös eller av andra anledningar har det svårt ekonomiskt ska du dock aldrig låna mer än du har råd att betala. Denna tumregel kan även sägas gälla om statlig utlåning för körkort införs.

Var säker på att körkortet tillför mervärde

För dig som har det svårt ekonomiskt eller som för tillfället saknar arbete kan körkortet vara en stor utgift. Även om det kan kännas lockande att ta körkort samt att det öppnar upp nya möjligheter till jobb gäller det att vara säker på att det är värt det, särskilt om du ska låna till körlektionerna.

Tips! För dig som har det tufft ekonomiskt eller som är arbetslös gäller det att vara säker på att det är värt att ta körkort i nuläget. För många kan det vara klokare att avvakta.

Är du exempelvis arbetslös men inte har några tankar på att pendla eller jobba där det krävs ett körkort kan det vara klokt att avvakta. Om du däremot fått ett jobberbjudande där det krävs att du har ett körkort, kan det vara värt att låna till körkort och betala av lånet så fort du fått lön.