två företagare tittar på en clipboard med statistikKonkurserna i november 2020 har ökat jämfört med föregående år för vissa branscher. Men överlag har konkurserna minskat med 4 procent. Foto: KeemMiDo/Shutterstock.com

Ekonomi

Tidigare i höst har konkursstatistiken sett positiv ut. Antalet konkurser i år har faktiskt varit lägre än 2019. Men nu verkar det som att den positiva trenden bryts. UC skriver i ett pressmeddelande att antalet konkurser har ökat i november.

UC har nu kommit ut med sin konkursstatistik för november månad, och den är inte positiv. De försiktigt hoppfulla förväntningarna man hade tidigare i höstas har nu grusats. Statistiken visar att konkurserna inom de branscher som har drabbats hårdast ökar, bland annat hotell- och restaurangbranschen, transportbranschen och partihandeln.

Detta gör att konkursstatistiken för hela året påverkas i fel riktning. Men tittar man på hela landet har konkurserna sammanlagt ändå minskat med 4 procent i november jämfört med samma månad förra året.

Pandemin påverkar relativt få branscher

Richard Damberg, ekonom på UC, säger följande:

– Även om läget är tufft just får vi inte glömma att pandemins ekonomiska effekter har begränsats till relativt få branscher. Ekonomin som helhet har klarat sig ganska bra. Exportindustrin och tjänstesektorn går förhållandevis bra och stödpaketen verkar ha hjälpt företagen.

De branscher som har påverkats mest av restriktionerna som har införts på grund av pandemin är hotell- och restaurangbranschen samt transportbranschen. Dessa branscher är mycket känsliga för konjunkturer och är beroende av att människor kan röra sig fritt i samhället. Konkurserna inom hotell och restaurang har ökat med 12 procent och konkurserna i transportbranschen har ökat med 26 procent jämfört med november år 2019.

Detaljhandeln och byggindustrin klarar sig bättre

Två branscher där pandemins effekter inte syns lika tydligt är detaljhandeln och byggindustrin. För detaljhandeln och byggindustrin har konkurserna minskat med endast 2 respektive 3 procent denna månad. Många företag i dessa branscher har kunnat ställa om och till exempel erbjuda internetshopping och hemkörning.

Boendet har blivit ännu viktigare på grund av pandemin och många har tagit tillfället i akt och renoverat hemma. Tack vare det har byggföretagen inte upplevt någon konkursökning alls under 2020, enligt Richard Damberg.