per bolund, finansmarknadsminister, och anna kinberg batra, tidigare riksdagsledamotFinansmarknadsminister Per Bolund har gett före detta moderatledaren Anna Kinberg Batra i uppdrag att utreda betalningsmarknadens utveckling. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet och Pressbild/Riksdagen

Ekonomi

Finansminister Per Bolund presenterade i dag en ny utredning om framtidens betalningsmarknad, och vilken roll som staten respektive näringslivet ska spela där. Anna Kinberg Batra ska leda utredningen under kommande två åren.

I grunden är det positivt att digitaliseringen av finans- och betalningsmarknaden går snabbt framåt, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Det öppnar upp för nya lösningar som kan göra tjänster och produkter både billigare och mer konsumentvänliga.

Samtidigt är det viktigt att den tekniska utvecklingen inte får negativa effekter på olika aspekter av ekonomin, exempelvis konsumentskydd och finansiell stabilitet. Den får inte heller komma ivägen för statens arbete mot penningtvätt, felaktiga utbetalningar och terrorismfinansiering.

Utredningen ska kartlägga framtidens betalningsmarknad

Därför tillsätter regeringen en utredning om vilken roll staten ska spela på framtidens betalningsmarknad. Utifrån hur utvecklingen ser ut just nu, nationellt och globalt, ska utredningen kartlägga betalningsmarknaden i dag och i framtiden. Den ska också titta på hur statens och näringslivets roller är fördelade.

Finansmarknadsminister Per Bolund säger att Sverige ligger långt fram i digitaliseringen för just finanssektorn och betalningsmarknaden.

– När det sker en snabb och omfattande förändring av ett så centralt område som betalningar är det viktigt att statens roll också utvecklas i samma takt.

Anna Kinberg Batra ska leda utredningen

Moderaternas tidigare partiledare Anna Kinberg Batra är den som ska leda utredningen. Hon har även erfarenhet från Finansutskottet där hon var ordförande under fyra år. På senare år har hon även arbetat inom näringslivet med rådgivning och styrelseuppdrag.

Utredningen ska pågå i ungefär två år och presenteras den sista november 2022.

E-kronor kan bli framtidens kontanter

En viktig aspekt i utredningen är att analysera Sveriges behov av e-kronor, det vill säga en digital variant av kontanter. Utredningen ska se över vad som ska ses som lagliga betalningsmedel när kontantanvändandet minskar och digitaliseringen ökar.

En digital betalningsmetod ska vara både effektiv och säker, kommenterar Anna Kinberg Batra. Det ska gå snabbt och lätt att använda utan att vara dyrt. Det är också viktigt att den fungerar även i krissituationer, om mobilnät eller elförsörjning ligger nere, och till och med om Sverige befinner sig i krigstillstånd, sammanfattar SvD Näringsliv.

Anna Kinberg Batra uppger att hon kommer prata dels med privata aktörer som kan spela en viktig roll i att ta fram nya betallösningar, dels med forskare inom området.