Staplar av mynt i olika storlekar som står i en triangel och med svensk flagga på den främre stapeln.Svensk ekonomi har återhämtat sig bättre än väntat. Trots att Covid-19-fallen ökar räknar Handelsbanken med att återhämtningen fortsätter. Foto: Golden Brown/Shutterstock.som

Ekonomi

Vaccinering, minskade restriktioner och ökad konsumtion har bidragit till att den svenska ekonomins återhämtning tog fart under sommaren. Välfyllda orderböcker för exportindustrin och stabila bostadspriser bäddar för stark återhämtning för svensk ekonomi, skriver Handelsbanken i ett pressmeddelande.

Återhämtningen av svensk ekonomi tog ny fart under sommaren när restriktionerna lättade och konsumtionen ökade. Men trots det är den svenska ekonomin långt ifrån överhettad.

Sverige har fortfarande en hög arbetslöshet och ett dämpat kostnadstryck och Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman hoppas på att Riksbanken lämnar räntan oförändrad till slutet på 2023.

Fortsatt återhämtning av världsekonomin

Lättade restriktioner, en starkare arbetsmarknad och en ökande BNP-tillväxt gör att världsekonomin fortsätter att återhämta sig. I och med att allt fler vaccineras kan man lätta på restriktionerna vilket kan driva på BNP-tillväxten ytterligare. Men det är viktigt att vaccinationsutrullningen fortsätter.

De länder som har en låg eller ojämn vaccinationstäckning som exempelvis USA kan drabbas av bakslag av nya virusvarianter.

Räknar med stark återhämtning trots ökningen av Covid-19-fall

Handelsbanken räknar med en fortsatt stark återhämtning trots att antalet covid-19-fall har ökat snabbt under den senaste tiden. Under våren var det brist på flera viktiga insatsvaror vilket i sin tur ledde till långa leveranstider och stora prishöjningar. Det ser ut som att det börjar lossna men fortfarande är det en bra bit kvar innan leverantörskedjorna är helt återställda. Men med ett fortsatt finanspolitiskt stöd kommer ekonomin fortsätta att återhämta sig.

Stabila bostadspriser och stark hushållsekonomi

Trots rådande pandemi har den svenska bostadsmarknaden varit stekhet. Bostadsbyggandet kommer att fortsätta i samma takt de kommande åren och bostadspriserna ligger stabilt. 

Enligt Handelsbankens prognoser kommer priserna fortsätta att stiga under 2022 med cirka 5 procent. Vidare räknar Handelsbanken med att Riksbanken lämnar räntan oförändrad på noll procent till och med 2023.

Hushållens sparande har varit rekordhögt. När arbetsmarknaden förbättras väntas hushållens inkomster öka under åren 2021 till 2023. Samtidigt väntas konsumtionen öka under det kommande året. 

Brist på arbetskraft

Trots den höga arbetslösheten är det flera företag som upplever att bristen på arbetskraft har ökat ganska snabbt både inom tjänstesektorn och i tillverkningsindustrin. Handelsbanken tolkar det som att företagen inte hinner anställa i samma takt som efterfrågan ökar och att det inte är ett tecken på någon generell arbetsbrist.