Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. Foto: Pressbild/Finansinspektionen

Banknyheter

Skarp kritik riktades mot fyra sparbanker efter FI:s granskning. Bankerna hade brustit i sitt arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering. Experterna var överens om att sanktioner var på sin plats men man stoppades av den högsta ledningen.

Mellan 2016 och 2017 genomförde Finansinspektionens experter en undersökning mot sparbankerna i Varberg, Alingsås, Skåne och Sörmland. Samtliga banker fick ta emot hård kritik då de visade sig ha allvarliga fel och brister när det kommer till att skydda sig mot penningtvätt och terrorfinansiering. Det visar en granskning som SvD gjort.

Finansinspektionens experter ville se sanktioner mot bankerna men stoppades av myndighetens egna ledning.

Bankerna hade ingen riskbedömning

Efter FI:s undersökning visade det sig att bankerna inte hade någon egen riskbedömning för penningtvätt, vilket är ett av kraven i penningtvättlagen. Istället hade man valt att kopiera Swedbanks riskbedömning och använt den som sin egen.

Utredarna gjorde ett flertal stickprov som visade att bankerna inte hade tillräckliga bakgrundskunskaper om sina kunder. Man upptäckte även att bankerna missat flera fall där man kunde misstänka penningtvätt. I ett av fallen misstänker man att det handlade om terrorfinansiering.

Bankerna var inställda på böter

När Finansinspektionen utfärdar sanktioner innebär det en varning, böter och i vissa fall indraget banktillstånd. I samband med detta måste myndigheten även gå ut med ett pressmeddelande vilket kan ställa till det för bankerna. Men i och med att ledningen stoppade sanktionerna behövs nu inte det och vilka banker ärendet gäller förblir okänt för allmänheten.

Bankerna själva var inställda på böter men av någon anledning följde inte ledningen de egna utredarnas rekommendationer. Beslutet kom som en chock för utredarna som var säkra på att sanktioner skulle utfärdas.

Utredningen avslutas med slutskrivelse

Istället för sanktioner avslutas nu utredningen mot de fyra sparbankerna med en slutskrivelse. Det är ett informationsdokument där kritiken omvandlas till råd inom vilka områden bankerna bör förbättra.

En slutskrivelse är inget bankerna måste följa och utredarna själva misstänker att bankerna inte kommer förbättra bristerna som finns inom verksamheten.