Familj med två vuxna och två små barn, sitter i en soffa tillsammans och stoppar pengar i en rosa spargris.De som har fått amorteringsfrihet bör se över sin hushållsekonomi och spara överskottet i en buffert för att skydda sig mot framtida händelser. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Privatekonomi

Det tillfälligt slopade amorteringskravet ska underlätta för hushållen att lägga undan pengar. Men enligt en undersökning som Yougov gjort på uppdrag av Nordnet använder en del pengarna till shopping, skriver SvD Näringsliv.

Den 14 april i år slopade Finansinspektionen amorteringskravet tillfälligt för att underlätta hushållens ekonomier. De pengar som hushållen nu får över går till sparande, vardagsutgifter, aktieköp och shopping.

Fyra av tio har slutat amortera för att spara

Över 50 000 svenskar har fått amorteringsfrihet, enligt Finansinspektionen. De som har valt att tillfälligt inte amortera på sina bolån har använt sina pengar till olika saker, något som ororar Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Krisen har uppenbarligen satt sina spår i svenskarnas plånböcker när folk måste sluta amortera för att klara sin hushållsbudget. Att fyra av tio har valt att sluta amortera för stärka sin egen buffert är något som Frida Bratt tycker är bra.

Oroväckande att en del använder pengarna till shopping

Enligt en undersökning från Yougov använder var fjärde person pengarna för att klara sina vardagskostnader, och var åttonde person har valt att investera på börsen. Men det är inte alla som har valt att spara. Var sjätte person använder pengarna till shopping.

Frida Bratt tycker att det är lite oroväckande att man använder pengarna till att öka konsumtionen. Att pausa amorteringen på sitt bolån ska ha ett syfte. Ökad konsumtion kan visserligen stimulera samhällsekonomin, men man måste se över sin egen ekonomi. Det finns många som har väldigt höga bolån och det finns en risk att bostadspriserna kan falla rejält, vilket också är en samhällsekonomisk risk.

Viktigt att hushållen börjar bygga en ekonomisk buffert

Enligt Frida Bratt behöver man ha en buffert och det är extra viktigt under oroliga tider. En buffert för en familj med två vuxna och två barn bör ha fyra eller fem månadslöner för att klara sig om inkomsten minskar eller uteblir helt.

Maria Landeborn, sparekonom på Danske bank, har tidigare poängterat vikten av att hushållen behöver bygga en buffert. Vidare anser hon att det absolut finns en anledning till att ansöka om amorteringsfrihet för att stärka sin hushållskassa om man har blivit korttidspermitterad eller om det finns en ökad risk för att bli arbetslös.

Enligt Finansinspektionens pressavdelning är är det upp till var och en att bestämma vad man gör av det extra kapitalet som man får över om man pausar amorteringen.