Husnyckel i en dörr som låser upp dörren.Finansdepartementet har föreslagit att den årliga uppskovsräntan på bostäder som säljs med vinst ska slopas. Förslaget kan innebära att rörligheten på bostadsmarknaden ökar. Foto: shisu_ka/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Finansdepartementet har översänt en promemoria där de föreslår att uppskovsräntan på bostadsförsäljningar bör avskaffas. Förslaget berör både befintliga och framtida uppskov och bygger på en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

Finansdepartementet har skickat in ett förslag om att avskaffa den årliga uppskovsräntan för den skatt man väljer att skjuta upp när man gör en vinst på sin bostadsförsäljning. Enligt det förslag som skickades till Riksdagen i en promemoria ska de nya reglerna omfatta både befintliga och framtida uppskov.  

Slopad uppskovsränta kan öka rörligheten

Genom det nya förslaget, som är en överenskommelse med Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet och föreslås vara en del av budgetpropositionen 2021, hoppas man kunna öka rörligheten på bostadsmarknaden. Räntekostnaden kan leda till inlåsningseffekter men genom att slopa uppskovsräntan hoppas man kunna ökar rörligheten på bostadsmarknaden.

Förslaget för de nya reglerna föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2021 och ska införas på beskattningsåret som börjar efter den sista december 2020.

För beskattningsåret 2021 beräknas förslagets offentligfinansiella kostnad uppgå till 1,72 miljarder kronor. 

Slopad uppskovsränta från 1 januari 2021

Personer som säljer privatbostäder med vinst kan under vissa förutsättningar få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten när de köper en ny bostad. De som har sålt en bostad med vinst och har ett uppskovsbelopp måste varje år betala cirka 0,5 procent av beloppet som man har valt att skjuta upp i skatt. Finansdepartementen har nu alltså föreslagit att uppskovsräntan, vilket är den årliga skatt man måste betala, ska avskaffas från 1 januari 2021.

Återinför uppskovstaket

Uppskovstaket som slopades i juni 2016 kommer med största sannolikhet att återinföras 1 juli 2020. Slopandet av uppskovstaket var temporärt och gäller alltså fram till 1 juli 2020. Uppskovstaket kommer även att höjas till 3 miljoner kronor. 

Använd överskottet som du sparar varje år till framtida bostadsaffärer

En avskaffning av den årliga uppskovsräntan kommer även att göra det lättare för flera att köpa bostad. För de allra flesta kommer det vara smartare att använda pengarna till framtida bostadsaffärer än att ta högre bostadslån. Om man säljer en lägenhet där man gör en vinst med 200 000 kronor och köper en ny dyrare lägenhet för 1 500 000 kronor är det bättre att använda uppskovet till sin nya bostad än att ta ett högre lån.