stående vigselring på munskyddAntalet skilsmässor har ökat under pandemin. En välplanerad ekonomi är till stor hjälp om två makar bestämmer sig för att gå skilda vägar. Foto: MD_Photography/Shutterstock.com

Privatekonomi

Skilsmässa är en stor omställning för livssituationen, men också för ekonomin. Bankernas experter ger sina tips för hur du får ekonomin på fötter om du går från äktenskap till ensamhushåll.

Under pandemin har skilsmässorna i Sverige ökat, enligt SvD Näringsliv. Sammanlagt har 21 500 ansökningar om skilsmässa skickats till tingsrätterna hittills under året.

Förutom att äktenskapet upplöses kan skilsmässa innebära en svår ekonomisk omställning för båda eller en av parterna. Det bästa är om makarna kan diskutera ekonomiska detaljer medan man är sams, menar privatekonomen Jens Magnusson på SEB. Men så är det förstås inte alltid.

Läs på om reglerna för bodelning

Den som ligger i skilsmässa ska först och främst kolla upp vilka regler det är som gäller. Grundregeln är att nettotillgångarna delas lika för par vid en bodelning efter äktenskap.

Men om äktenskapet har varat i mindre än fem år kan det finnas vissa tillgångar som inte ska räknas in i bodelningen. Samma sak gäller tillgångar som gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, eller genom arv till någon av parterna.

Ta individuell hjälp av jurist

Det finns ytterligare aspekter om makarna har gemensamma barn. Då föreslår Jens Magnusson att man tar juridisk hjälp för att allt ska gå rätt till. Det viktiga är då att parterna tar hjälp individuellt.

– Det händer allt för ofta att båda går till en advokat som anlitats av den ena parten. Då ska man komma ihåg att den inte nödvändigtvis representerar båda.

Att göra bodelningen skriftligt är också vad Jens Magnusson rekommenderar, så att det är tydligt vad man kommit överens om.

Se över din ekonomi och planera för den nya situationen

Ingela Gabrielsson är privatekonom på Nordea. Hon berättar att kvinnor i regel drabbas värst av skilsmässor. Det beror på löneskillnader som finns kvar mellan män och kvinnor, och att kvinnan i ett förhållande ofta satsar på familjen.

Hon uppmanar därför kvinnor att spara egna pengar för att kunna klara sin egen ekonomi om livssituationen skulle förändras. Att undvika smålån, se över försäkringar och sätta en hållbar budget för mat, resor och inköp är också sätt att förbättra sin ekonomi. Även bostadsbidrag för ensamstående är en bra sak att kolla upp.