En grupp glada studenter sitter runt ett bord på universitetet.Regeringens förslag om att höja räntan för CSN har gjort många upprörda. Förutom namninsamlingar har organisationen Skiftet och Saco anordnat en protest som de hoppas gör skillnad. Foto: Jacob Lund/Shutterstock

Räntor

Regeringen har tidigare gått ut med uppgifter om att höja räntan på CSN. Det gäller nya såväl som äldre lån, någonting som väckt stort motstånd hos organisationer såsom Skiftet. Under måndagen samlades de för att protestera, skriver Arbetsvärlden.

Regeringens förslag om räntehöjning på CSN har väckt starka känslor och stort motstånd. Inför riksdagsdebatten, där förslaget kommer att diskuteras, anordnade organisationen Skiftet och Saco studentråd protester i så mycket som sex städer under måndagseftermiddagen.

45 000 respektive 75 000 underskrifter

Sedan förslaget från början såg dagens ljus har både Skiftet och Saco haft namninsamlingar mot förslaget. Saco har samlat in 75 000 underskrifter och Skiftet har samlat in 45 000. Med protesten hoppas de att regeringen ska backa från förslaget.

– Vi upplever att många är oroade över situationen och eftersom flera av partierna fortfarande vacklar i frågan tror vi att vi har goda möjligheter att stoppa förslaget, säger medlem i Skiftet, Christian Tengblad.

Både Skiftet och Saco menar att en räntehöjning av CSN riskerar att förstöra jämlikheten i det svenska utbildningssystemet. Man menar vidare att det finns en risk att en räntehöjning bidrar till en ökad snedrekrytering.

Det är oklart om namninsamlingarna och protesterna kommer att höras av regeringen men spridda förhoppningar finns bland de protesterande. Flera som slutit upp till protesten tror att det åtminstone finns en chans att regeringen tar motståndet på allvar, även om få är övertygade om större effekter.

”Ett kontraktsbrott från regeringens sida”

Aktiva studenter uttrycker en stark oro gentemot förslaget. Flera beskriver hur en räntehöjning skulle komma att påverka ett beslut om att eventuellt avsluta sina studier i förtid.

– Någon har sagt att man kan se det här som ett kontraktsbrott från regeringens sida eftersom man räknade med att man skulle få leva med 0,05 i ränta när man band upp sig vid studieskulder för resten av livet, säger student Sebastian Rosengren.