En av SEB:s filialer i Estland. Foto: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.

Banknyheter nyheter

SEB presenterade under juli sitt resultat för det andra kvartalet av 2018. Rapporten överträffade analytikernas förväntningar, med en ökning av det totala rörelseresultatet med 5,4 miljarder kronor.

SEB redovisar goda resultat för den andra halvan av 2018. Den positiva utvecklingen för banken beror främst på en ökad aktivitet hos bankens företagskunder, som gör fler affärer och generellt investerar mer av sitt kapital. Totalt ökade företagsaffärerna med 7 procent under perioden.

SEB ser med andra ord inte slutet på högkonjunkturen, trots att mycket talar för att det kommer enligt storbankens vd.

SEB lyfter sitt resultat tack vare företagskunderna

Även om flera faktorer som ett fortsatt gott marknadsläge i Baltikum och Norden påverkade resultatet var det främst företagskunderna som lyfte bankens årsredovisning. Enligt SEB:s vd Johan Torgeby är det företagens ökade affärer och investeringar som gjort de goda resultaten möjliga. Detta uppger han i en intervju till Sverige Radio.

Torgeby nämner i intervjun att något har förändrats på företagssidan. Med ökade investeringar följer för banken en ökad företagsutlåning, vilket han tror beror på kapacitetsutnyttjandet. Företagssidan har för banken sett en tillväxt på cirka 7 procent.

Alla områden går dock inte lika bra, på bolånesidan tappar SEB affärer till sina konkurrenter under det senaste året. Enligt Torgeby beror detta främst på att banken har en lägre marknadsandel på nyförsäljningen av bolån, vilket gör att banken fått färre bolånekunder under det senaste året.

SEB visar inga tecken på en avtagande konjunktur

Den positiva rapporten visar inga tecken på ett sämre konjunkturläge. Snarare ser man en fortsättning på den högkonjunktur som rått under flera år, där den ökade efterfrågan ställer krav på företagen att investera.

Torgeby säger att även om man inte ser en nedgång i konjunkturen så kan man ana att den är på nedgång. Om högkonjunkturen upphör är det dåliga nyheter för banken, som troligtvis skulle se ett minskat intresse för investeringar hos sina företagskunder.

Än så länge är läget dock gynnsamt för SEB, som med ett rörelseresultat 9 procent högre än föregående år överträffade de flesta analytikers förväntningar.