SEBs logga i silver på en brun husfasad.SEB riskerar miljardböter för svagheter och bristande styrning när det gäller penningtvätt i Baltikum. Foto: Vytautas Kielaitis/Shutterstock.com

Banknyheter

SEB riskerar miljardböter när Finansinspektionen påbörjar en sanktionsprövning mot banken. Detta har gjort att aktien har fallit ordentligt, skriver Dagens Nyheter.

Efter att Finansinspektionen beslutat att inleda en sanktionsprövning mot SEB riskerar nu banken en varning eller i värsta fall miljonböter. Finansinspektionen meddelade så sent som i dag att man går vidare i undersökningen när det gäller åtgärderna mot penningtvätt i det baltiska dotterbolaget.

Svagheter och brister kan leda till miljardböter

Enligt Per Håkansson, tillförordnad chefsjurist, har man sett att det finns svagheter och brister i styrningen av bankerna i de baltiska länderna.

Resultatet av prövningen meddelas i april 2020. Finansinspektionen inledde tidigare i höstas en liknande undersökning av Swedbank. Resultatet av den prövningen kommer i mars. Om banken inte frias kan utfallet resultera i en varning eller att banken får betala miljardböter.

Granskningarna som Finansinspektionen genomför syftar till att granska om bankerna följer lagstiftningen när det gäller den interna kontrollen och styrningen.

Enda likheten med Swedbank är penningtvätt

Per Håkansson vill inte kommentera om Swedbank och SEB:s brister påminner om varandra, förutom att det handlar om bankerna i Baltikum och penningtvätt. 

Om SEB måste betala böter kan Finansinspektionen dela ut böter motsvarande 10 procent av omsättningen. För SEB skulle det i så fall betyda böter på 4,5 miljarder kronor.

Finansinspektionens granskning görs tillsammans med tillsynsmyndigheterna i Litauen, Lettland och Estland.

SEB samarbetar fullt ut med Finansinspektionen

SEB har kommenterat Finansinspektionens tillsyn i ett pressmeddelande och säger där att banken arbetar i full transparens med Finansinspektionen.

På Finansinspektionens hemsida har man meddelat att man har valt att gå vidare med undersökningen när det gäller åtgärder mot penningtvätt och att Finansinspektionen kommer att meddela resultatet av undersökningen i mars 2020. Beslutet betyder att Finansinspektionen har tillräckligt starka belägg för att se om de svagheter och brister man har hittat leder till sanktioner eller att de avslutas på något annat sätt.