En bild på flera gamla bostadshusSBAB höjer boräntan för flera bindningstider. Foto: Michael715 / Shutterstock.com

Räntor

Kort efter att Riksbanken meddelade att man höjer styrräntan gick den statliga banken SBAB ut och höjde flera av sina bolåneräntor. Det är boräntan för tre bindningstider som höjs, resten förblir oförändrade.

Den statliga banken SBAB höjer bolåneräntan med tre månaders, ett års och två års bindningstid. Beslutet om höjningen togs i förra veckan, dagen efter att Riksbanken meddelat att man kommer höja styrräntan med 0,25 procentenheter från 9 januari.

I samband med Riksbankens höjning meddelade man även att man kommer fortsätta höja styrräntan de kommande åren, om än i långsam takt.

Räntan höjs med 0,15 och 0,25 procentenheter

Räntehöjningarna som SBAB gör är i paritet med den höjning Riksbanken gjort. Tremånadersräntan höjs med 0,25 procentenheter och listräntan ligger nu på 1,74 procent. Även 1 årsräntan höjs med 0,25 procentenheter och listräntan är densamma som tremånadersräntan.

Tvåårsräntan är den ränta som får lägst höjning. Den höjs med 0,15 procentenheter från 1,69 procent till 1,84 procent.

Övriga bindningstider lämnar SBAB oförändrade.

Lägre ränta för bolånekunder med energisnålt boende

Trots högre boräntor finns det många SBAB-kunder som kan räkna med låga boräntor. Alla bolånekunder med energieffektiva bostäder får ränterabatt. Bolånekunder med en bostad som har energiklass A eller B får 0,10 procent rabatt på räntan. Kunder med en bostad med energiklass C får nöja sig med en ränterabatt på 0,05 procent.

Den lägsta ränta som är möjlig att få hos SBAB efter räntehöjningen är 1,21 procent på tremånadersräntan. Den går till bolånekunder med en fyrtioprocentig belåningsgrad eller lägre, ett lånebelopp på minst 3,9 miljoner kronor och en bostad som tillhör energiklass A eller B.

SBAB:s listräntor i sin helhet

Tre månader – 1,74 procent

Ett år – 1,74 procent

Två år – 1,74 procent

Tre år – 1,89 procent

Fem år – 2,31 procent

Sju år – 2,75 procent

Tio år – 3,24 procent 

Räntorna som SBAB presenterar gäller även för bolånekunder hos någon av bankens samarbetspartners – Ica Banken, och Sparbanken Syd.