Lägenheter på kungsholmen och SBAB:s chefsekonom Robert BoijeRobert Boije, SBAB:s chefsekonom. Foto: Tupungato/Shutterstock.com, Pressbild/SBAB

Räntor

SBAB förutspår stigande boräntor de kommande fyra åren. Banken väljer dock att skruva ned sin tidigare prognos och tror inte att höjningarna kommer ske så snabbt. Fram till 2022 tror banken att marknadsräntan för bolån med tre månaders bindningstid kommer stiga 8 procentenheter.

Den statliga banken SBAB tror att boräntorna kommer stiga under 2019 och fram till 2022. Banken tror dock inte att stigningen kommer vara så kraftig som man tidigare förutspått. 

Marknadsräntan för ett bolån med en bindningstid på tre månader tror SBAB kommer stiga från 1,6 procent till 2,4 procent. Två- och femårsräntan tror SBAB kommer gå upp från 1,6 procent till 2,6 procent, respektive 1,9 procent till 3,2 procent.

SBAB ändrar sig efter Riksbankens besked

Det som fått SBAB att ändra sin tidigare prognos är Riksbankens beslut att justera ned räntebanan. I samband med att Riksbanken meddelade att styrräntan skulle höjas sade man även att framtida höjningar skulle ske i långsammare takt än vad som tidigare aviserats.

SBAB:s chefsekonom Robert Boije önskar att Riksbanken skulle kunnat vara tydligare i sin kommunikation utåt. Den höjning som skedde i december är nämligen inte konsekvent med vad som kommunicerats i samband med oktobermötet och den statistik som togs fram till decembermötet.

Marknaden tror på ännu långsammare höjningar

Trots att Riksbanken skruvat ned sin egen prognos tror marknaden på ännu långsammare höjningar. Robert Boije ser det inte som en omöjlighet att så blir fallet.

SBAB och Robert Boije tror ändå att det är 70 procent sannolikhet att Riksbanken höjer styrräntan ytterligare en gång innan året är slut.

Fler väljer att binda sina bolån

Även om räntehöjningarna inte ser ut att bli allt för kraftiga kan det vara gynnsamt att binda sitt bolån för att på så sätt skydda sig mot ökade räntekostnader. De senaste månaderna har det även skett ett trendbrott på marknaden och allt fler binder hela eller delar av sin bolåneportfölj. En majoritet väljer fortfarande rörlig ränta.

– Den fortsatt lilla skillnaden mellan rörliga och bundna räntor talar för att andelen bolånetagare som väljer bunden ränta kan komma att stiga ytterligare något framöver, säger Robert Boije.